Παρακολούθηση
Ivona Cetinić
Ivona Cetinić
NASA Goddard Space Flight Center / USRA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nasa.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Eddy-driven subduction exports particulate organic carbon from the spring bloom
MM Omand, EA D’Asaro, CM Lee, MJ Perry, N Briggs, I Cetinić, ...
Science 348 (6231), 222-225, 2015
2612015
High-resolution observations of aggregate flux during a sub-polar North Atlantic spring bloom
N Briggs, MJ Perry, I Cetinić, C Lee, E D'Asaro, AM Gray, E Rehm
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 58 (10), 1031-1039, 2011
2082011
Particulate organic carbon and inherent optical properties during 2008 North Atlantic Bloom Experiment
I Cetinić, MJ Perry, NT Briggs, E Kallin, EA D'Asaro, CM Lee
Journal of Geophysical Research: Oceans 117 (C6), 2012
1652012
Harmful algae and their potential impacts on desalination operations off southern California
DA Caron, MÈ Garneau, E Seubert, MDA Howard, L Darjany, A Schnetzer, ...
water research 44 (2), 385-416, 2010
1602010
Estimates of net community production and export using high-resolution, Lagrangian measurements of O2, NO3−, and POC through the evolution of a spring diatom bloom in the North …
MB Alkire, E D’Asaro, C Lee, MJ Perry, A Gray, I Cetinić, N Briggs, ...
Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers 64, 157-174, 2012
1072012
Phytoplankton seasonality in a highly stratified karstic estuary (Krka, Adriatic Sea)
I Cetinić, D Viličić, Z Burić, G Olujć
Hydrobiologia, 31-40, 2006
992006
A simple optical index shows spatial and temporal heterogeneity in phytoplankton community composition during the 2008 North Atlantic Bloom Experiment
I Cetinić, MJ Perry, E D'asaro, N Briggs, N Poulton, ME Sieracki, CM Lee
Biogeosciences 12 (7), 2179-2194, 2015
822015
Ecological succession among iron-oxidizing bacteria
EJ Fleming, I Cetinić, CS Chan, D Whitney King, D Emerson
The ISME journal 8 (4), 804-815, 2014
812014
Rapid downward transport of the neurotoxin domoic acid in coastal waters
E Sekula-Wood, A Schnetzer, CR Benitez-Nelson, C Anderson, ...
Nature Geoscience 2 (4), 272-275, 2009
762009
USC CINAPS builds bridges
RN Smith, EC Das, H Heidarsson, AM Pereira, F Arrichiello, I Cetnic, ...
IEEE Robotics & Automation Magazine 17 (1), 20-30, 2010
742010
Simultaneous polarimeter retrievals of microphysical aerosol and ocean color parameters from the “MAPP” algorithm with comparison to high-spectral-resolution lidar aerosol and …
S Stamnes, C Hostetler, R Ferrare, S Burton, X Liu, J Hair, Y Hu, ...
Applied optics 57 (10), 2394-2413, 2018
672018
Spatial and temporal distribution of phytoplankton in a highly stratified estuary (Zrmanja, Adriatic Sea)
Z Burić, I Cetinić, D Viličić, KC Mihalić, M Carić, G Olujić
Marine Ecology 28, 169-177, 2007
542007
The oceans’ twilight zone must be studied now, before it is too late
A Martin, P Boyd, K Buesseler, I Cetinic, H Claustre, S Giering, S Henson, ...
Nature 580 (7801), 26-28, 2020
532020
Estimation of phytoplankton accessory pigments from hyperspectral reflectance spectra: toward a global algorithm
AP Chase, E Boss, I Cetinić, W Slade
Journal of Geophysical Research: Oceans 122 (12), 9725-9743, 2017
512017
NanoSIMS single cell analyses reveal the contrasting nitrogen sources for small phytoplankton
H Berthelot, S Duhamel, S L’helguen, JF Maguer, S Wang, I Cetinić, ...
The ISME journal 13 (3), 651-662, 2019
472019
Coastal upwelling linked to toxic Pseudo-nitzschia australis blooms in Los Angeles coastal waters, 2005–2007
A Schnetzer, BH Jones, RA Schaffner, I Cetinic, E Fitzpatrick, PE Miller, ...
Journal of plankton research 35 (5), 1080-1092, 2013
452013
Calibration procedure for Slocum glider deployed optical instruments
I Cetinic, G Toro-Farmer, M Ragan, C Oberg, BH Jones
Optics Express 17 (18), 15420-15430, 2009
412009
Evidence of small-scale spatial structuring of phytoplankton alpha- and beta-diversity in the open ocean
EA Mousing, K Richardson, J Bendtsen, I Cetinić, MJ Perry
Journal of Ecology, 2016
402016
Net community production and export from S eaglider measurements in the N orth A tlantic after the spring bloom
MB Alkire, C Lee, E D'Asaro, MJ Perry, N Briggs, I Cetinić, A Gray
Journal of Geophysical Research: Oceans 119 (9), 6121-6139, 2014
362014
Saildrone: Adaptively sampling the marine environment
CL Gentemann, JP Scott, PLF Mazzini, C Pianca, S Akella, PJ Minnett, ...
Bulletin of the American Meteorological Society 101 (6), E744-E762, 2020
292020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20