Παρακολούθηση
Alexey Chernikov
Alexey Chernikov
Dresden University of Technology (TU Dresden), University of Regensburg
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tu-dresden.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exciton Binding Energy and Nonhydrogenic Rydberg Series in Monolayer
A Chernikov, TC Berkelbach, HM Hill, A Rigosi, Y Li, B Aslan, ...
Physical review letters 113 (7), 076802, 2014
24852014
Colloquium: Excitons in atomically thin transition metal dichalcogenides
G Wang, A Chernikov, MM Glazov, TF Heinz, X Marie, T Amand, ...
Reviews of Modern Physics 90 (2), 021001, 2018
17142018
Measurement of the optical dielectric function of monolayer transition-metal dichalcogenides: , , , and
Y Li, A Chernikov, X Zhang, A Rigosi, HM Hill, AM Van Der Zande, ...
Physical Review B 90 (20), 205422, 2014
14092014
Coulomb engineering of the bandgap and excitons in two-dimensional materials
A Raja, A Chaves, J Yu, G Arefe, HM Hill, AF Rigosi, TC Berkelbach, ...
Nature communications 8 (1), 15251, 2017
7132017
2D materials advances: from large scale synthesis and controlled heterostructures to improved characterization techniques, defects and applications
Z Lin, A McCreary, N Briggs, S Subramanian, K Zhang, Y Sun, X Li, ...
2D Materials 3 (4), 042001, 2016
5262016
Valley Splitting and Polarization by the Zeeman Effect in Monolayer MoSe2
Y Li, J Ludwig, T Low, A Chernikov, X Cui, G Arefe, YD Kim, ...
Physical Review Letters 113, 266804, 2014
5202014
Population inversion and giant bandgap renormalization in atomically thin WS2 layers
A Chernikov, C Ruppert, HM Hill, AF Rigosi, TF Heinz
Nature Photonics 9 (7), 466-470, 2015
4842015
Excitonic linewidth and coherence lifetime in monolayer transition metal dichalcogenides
M Selig, G Berghäuser, A Raja, P Nagler, C Schüller, TF Heinz, T Korn, ...
Nature Communications 7, 13279, 2016
4812016
Electrical Tuning of Exciton Binding Energies in Monolayer
A Chernikov, AM Van Der Zande, HM Hill, AF Rigosi, A Velauthapillai, ...
Physical review letters 115 (12), 126802, 2015
4432015
Observation of Excitonic Rydberg States in Monolayer MoS2 and WS2 by Photoluminescence Excitation Spectroscopy
HM Hill, AF Rigosi, C Roquelet, A Chernikov, TC Berkelbach, ...
Nano letters 15 (5), 2992-2997, 2015
4252015
Tailoring the electronic structure in bilayer molybdenum disulfide via interlayer twist
AM Van Der Zande, J Kunstmann, A Chernikov, DA Chenet, YM You, ...
Nano letters 14 (7), 3869-3875, 2014
3412014
Probing Interlayer Interactions in Transition Metal Dichalcogenide Heterostructures by Optical Spectroscopy: MoS2/WS2 and MoSe2/WSe2
AF Rigosi, HM Hill, Y Li, A Chernikov, TF Heinz
Nano letters 15 (8), 5033-5038, 2015
3362015
Excitons in ultrathin organic-inorganic perovskite crystals
O Yaffe, A Chernikov, ZM Norman, Y Zhong, A Velauthapillai, ...
Physical Review B 92 (4), 045414, 2015
3302015
Trion fine structure and coupled spin–valley dynamics in monolayer tungsten disulfide
G Plechinger, P Nagler, A Arora, R Schmidt, A Chernikov, AG Del Águila, ...
Nature communications 7 (1), 12715, 2016
3122016
Dielectric disorder in two-dimensional materials
A Raja, L Waldecker, J Zipfel, Y Cho, S Brem, JD Ziegler, M Kulig, ...
Nature nanotechnology 14 (9), 832-837, 2019
3012019
Exciton diffusion and halo effects in monolayer semiconductors
M Kulig, J Zipfel, P Nagler, S Blanter, C Schüller, T Korn, N Paradiso, ...
Physical review letters 120 (20), 207401, 2018
2452018
Direct Observation of Ultrafast Exciton Formation in a Monolayer of WSe2
P Steinleitner, P Merkl, P Nagler, J Mornhinweg, C Schüller, T Korn, ...
Nano Letters 17 (3), 1455-1460, 2017
2212017
Interlayer exciton dynamics in a dichalcogenide monolayer heterostructure
P Nagler, G Plechinger, MV Ballottin, A Mitioglu, S Meier, N Paradiso, ...
2D Materials 4 (2), 025112, 2017
1832017
The Role of Electronic and Phononic Excitation in the Optical Response of Monolayer WS2 after Ultrafast Excitation
C Ruppert, A Chernikov, HM Hill, AF Rigosi, TF Heinz
Nano Letters 17 (2), 644-651, 2017
1802017
Clustering effects in Ga (AsBi)
S Imhof, A Thränhardt, A Chernikov, M Koch, NS Köster, K Kolata, ...
Applied Physics Letters 96 (13), 2010
1492010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20