Παρακολούθηση
Liviu-Daniel Ștefan
Liviu-Daniel Ștefan
Polyethnic University of Bucharest
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα upb.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the ImageCLEF 2020: Multimedia retrieval in medical, lifelogging, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, V Datla, SA Hasan, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2020
47*2020
Overview of the ImageCLEF 2021: Multimedia retrieval in medical, nature, internet and social media applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, M Sarrouti, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2021
392021
Overview of the ImageCLEF 2022: Multimedia retrieval in medical, social media and nature applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, J Rückert, AB Abacha, AGS de Herrera, ...
International Conference of the Cross-Language Evaluation Forum for European …, 2022
222022
Affect in multimedia: benchmarking violent scenes detection
MG Constantin, LD Stefan, B Ionescu, CH Demarty, M Sjoberg, M Schedl, ...
IEEE Transactions on Affective Computing, 2020
202020
Visual interestingness prediction: a benchmark framework and literature review
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu, NQK Duong, CH Demarty, ...
International Journal of Computer Vision 129 (5), 1526-1550, 2021
142021
UPB HES SO@ PlantCLEF 2017: Automatic Plant Image Identification using Transfer Learning via Convolutional Neural Networks.
A Toma, LD Stefan, B Ionescu
CLEF (Working notes), 2017
142017
Overview of ImageCLEFdrawnUI 2020: the detection and recognition of hand drawn website UIs task
D Fichou, R Berari, P Brie, M Dogariu, LD Stefan, MG Constantin, ...
CLEF2020 Working Notes. CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org< http://ceur …, 2020
102020
DeepFusion: Deep ensembles for domain independent system fusion
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu
International Conference on Multimedia Modeling, 240-252, 2021
82021
Finding and Classifying Tuberculosis Types for a Targeted Treatment: MedGIFT-UPB Participation in the ImageCLEF 2017 Tuberculosis Task.
LD Stefan, YD Cid, OAJ del Toro, B Ionescu, H Müller
CLEF (Working Notes), 2017
7*2017
System fusion with deep ensembles
LD Ştefan, MG Constantin, B Ionescu
Proceedings of the 2020 International Conference on Multimedia Retrieval …, 2020
62020
Toward language-independent lip reading: A transfer learning approach
AC Jitaru, LD Ştefan, B Ionescu
2021 International Symposium on Signals, Circuits and Systems (ISSCS), 1-4, 2021
42021
ImageCLEF 2020: multimedia retrieval in lifelogging, medical, nature, and internet applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, DT Dang-Nguyen, L Zhou, L Piras, ...
European Conference on Information Retrieval, 533-541, 2020
42020
Little-big deep neural networks for embedded video surveillance
CA Mitrea, MG Constantin, LD Ştefan, M Ghenescu, B Ionescu
2018 International Conference on Communications (COMM), 493-496, 2018
42018
Generating Captions for Medical Images with a Deep Learning Multi-hypothesis Approach: ImageCLEF 2017 Caption Task.
LD Stefan, B Ionescu, H Müller
CLEF (Working Notes), 2017
4*2017
Overview of ImageCLEFfusion 2022 task-ensembling methods for media interestingness prediction and result diversification
LD Ştefan, MG Constantin, M Dogariu, B Ionescu
CLEF2022 Working Notes, CEUR Workshop Proceedings, CEUR-WS. org, Bologna, Italy, 2022
32022
Face Verification with Challenging Imposters and Diversified Demographics
A Popescu, LD Ștefan, J Deshayes-Chossart, B Ionescu
Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer …, 2022
32022
Exploring Deep Fusion Ensembling for Automatic Visual Interestingness Prediction
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu
Human Perception of Visual Information, 33-58, 2022
32022
Towards Realistic Financial Time Series Generation via Generative Adversarial Learning
M Dogariu, LD Ştefan, BA Boteanu, C Lamba, B Ionescu
2021 29th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1341-1345, 2021
32021
The 2021 ImageCLEF Benchmark: Multimedia Retrieval in Medical, Nature, Internet and Social Media Applications
B Ionescu, H Müller, R Péteri, AB Abacha, D Demner-Fushman, ...
European Conference on Information Retrieval, 616-623, 2021
32021
Deep learning-based person search with visual attention embedding
LD Ştefan, Ş Abdulamit, M Dogariu, MG Constantin, B Ionescu
2020 13th International Conference on Communications (COMM), 303-308, 2020
32020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20