Παρακολούθηση
Sam Ridgway
Sam Ridgway
National Marine Mammal Foundation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nmmpfoundation.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Homeostasis in the aquatic environment
SH Ridgway
Mammals of the Sea, 590-747, 1972
629*1972
Cetacean sleep: an unusual form of mammalian sleep
OI Lyamin, PR Manger, SH Ridgway, LM Mukhametov, JM Siegel
Neuroscience & Biobehavioral Reviews 32 (8), 1451-1484, 2008
3152008
Temporary shift in masked hearing thresholds in odontocetes after exposure to single underwater impulses from a seismic watergun
JJ Finneran, CE Schlundt, R Dear, DA Carder, SH Ridgway
The Journal of the Acoustical Society of America 111 (6), 2929-2940, 2002
2962002
Handbook of marine mammals: the second book of dolphins and the porpoises
SH Ridgway, RJ Harrison
Elsevier, 1998
290*1998
Temporary shift in masked hearing thresholds of bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, and white whales, Delphinapterus leucas, after exposure to intense tones
CE Schlundt, JJ Finneran, DA Carder, SH Ridgway
The Journal of the Acoustical Society of America 107 (6), 3496-3508, 2000
2812000
Respiration and deep diving in the bottlenose porpoise
SH Ridgway, BL Scronce, J Kanwisher
Science 166 (3913), 1651-1654, 1969
2641969
DOLPHIN THYROID AND ADRENAL HORMONES: CIRCULATING LEVELS IN WILD AND SEMIDOMESTICATED TURSIOPS TRUNCATUS, AND INFLUENCE OF …
DJ St. Aubin, SH Ridgway, RS Wells, H Rhinehart
Marine Mammal Science 12 (1), 1-13, 1996
2341996
Temporary threshold shift in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) exposed to mid-frequency tones
JJ Finneran, DA Carder, CE Schlundt, SH Ridgway
The Journal of the Acoustical Society of America 118 (4), 2696-2705, 2005
2232005
Common diseases of small cetaceans
JC Sweeney, SH Ridgway
J. Am. Vet. Med. Assoc 167 (7), 533-540, 1975
2201975
Dolphin lung collapse and intramuscular circulation during free diving: evidence from nitrogen washout
SH Ridgway, R Howard
Science 206 (4423), 1182-1183, 1979
2161979
Sound conduction in the dolphin ear
JG McCormick, EG Wever, J Palin, SH Ridgway
The Journal of the Acoustical Society of America 48 (6B), 1418-1428, 1970
2101970
Physiological observations on dolphin brains
SH Ridgway
Dolphin cognition and behavior, 31-59, 2013
209*2013
Brucella-induced abortions and infection in bottlenose dolphins (Tursiops truncatus)
WG Miller, LG Adams, TA Ficht, NF Cheville, JP Payeur, DR Harley, ...
Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 100-110, 1999
2091999
HEARING IN THE GIANT SEA TURTLE, Chelonia mydas
SH Ridgway, EG Wever, JG McCormick, J Palin, JH Anderson
Proceedings of the National Academy of Sciences 64 (3), 884-890, 1969
1931969
Auditory and behavioral responses of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) and a beluga whale (Delphinapterus leucas) to impulsive sounds resembling …
JJ Finneran, CE Schlundt, DA Carder, JA Clark, JA Young, JB Gaspin, ...
The Journal of the Acoustical Society of America 108 (1), 417-431, 2000
1842000
Auditory brainstem response in dolphins.
SH Ridgway, TH Bullock, DA Carder, RL Seeley, D Woods, R Galambos
Proceedings of the National Academy of Sciences 78 (3), 1943-1947, 1981
1631981
Hematology distinguishes coastal and offshore forms of dolphins (Tursiops)
DA Duffield, SH Ridgway, LH Cornell
Canadian Journal of Zoology 61 (4), 930-933, 1983
1561983
Relative brain sizes and cortical surface areas in odontocetes
SH Ridgway, RH Brownson
Acta zoologica fennica 172, 149-152, 1984
1551984
Blood oxygen and ecology of porpoises of three genera
SH Ridgway, DG Johnston
Science 151 (3709), 456-458, 1966
1471966
The central nervous system of the bottlenose dolphin
SH Ridgway
The bottlenose dolphin, 69-97, 1990
1441990
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20