Παρακολούθηση
Igor Bisio
Igor Bisio
Associate Professor, University of Genoa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unige.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Satellite communications supporting internet of remote things
M De Sanctis, E Cianca, G Araniti, I Bisio, R Prasad
IEEE Internet of Things Journal 3 (1), 113-123, 2015
4302015
Contact graph routing in DTN space networks: overview, enhancements and performance
G Araniti, N Bezirgiannidis, E Birrane, I Bisio, S Burleigh, C Caini, ...
IEEE Communications Magazine 53 (3), 38-46, 2015
2412015
Enabling IoT for in-home rehabilitation: Accelerometer signals classification methods for activity and movement recognition
I Bisio, A Delfino, F Lavagetto, A Sciarrone
IEEE Internet of Things Journal 4 (1), 135-146, 2016
1452016
A survey of architectures and scenarios in satellite‐based wireless sensor networks: system design aspects
N Celandroni, E Ferro, A Gotta, G Oligeri, C Roseti, M Luglio, I Bisio, ...
International Journal of Satellite Communications and Networking 31 (1), 1-38, 2013
1102013
A trainingless WiFi fingerprint positioning approach over mobile devices
I Bisio, M Cerruti, F Lavagetto, M Marchese, M Pastorino, A Randazzo, ...
IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters 13, 832-835, 2014
1052014
Blind detection: Advanced techniques for WiFi-based drone surveillance
I Bisio, C Garibotto, F Lavagetto, A Sciarrone, S Zappatore
IEEE Transactions on Vehicular Technology 68 (1), 938-946, 2018
932018
Gender-driven Emotion Recognition through Speech Signals for Ambient Intelligence Applications
I Bisio, A Delfino, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing 1 (2), 244 - 257, 2013
932013
Unauthorized amateur UAV detection based on WiFi statistical fingerprint analysis
I Bisio, C Garibotto, F Lavagetto, A Sciarrone, S Zappatore
IEEE Communications Magazine 56 (4), 106-111, 2018
902018
Smart probabilistic fingerprinting for WiFi-based indoor positioning with mobile devices
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
Pervasive and Mobile Computing 31, 107-123, 2016
792016
Multimedia content delivery for emerging 5G-satellite networks
G Araniti, I Bisio, M De Sanctis, A Orsino, J Cosmas
IEEE Transactions on Broadcasting 62 (1), 10-23, 2016
792016
GPS/HPS-and Wi-Fi Fingerprint-based Location Recognition for Check-In Applications over Smartphones in Cloud-based LBSs
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
IEEE Transactions on Multimedia 14 (4), 858-869, 2013
632013
Context-aware networking and communications: Part 1 [guest editorial]
J Wu, I Bisio, C Gniady, E Hossain, M Valla, H Li
IEEE Communications Magazine 52 (6), 14-15, 2014
622014
Smartphone-centric ambient assisted living platform for patients suffering from co-morbidities monitoring
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
IEEE Communications Magazine 53 (1), 34-41, 2015
612015
A smartphone‐centric platform for remote health monitoring of heart failure
I Bisio, F Lavagetto, M Marchese, A Sciarrone
International Journal of Communication Systems 28 (11), 1753-1771, 2015
562015
Brain Stroke Microwave Imaging by Means of a Newton-Conjugate-Gradient Method inBanach Spaces
I Bisio, C Estatico, A Fedeli, F Lavagetto, M Pastorino, A Randazzo, ...
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques 66 (8), 3668-3682, 2018
542018
Power saving bandwidth allocation over GEO satellite networks
I Bisio, M Marchese
IEEE Communications Letters 16 (5), 596-599, 2012
542012
Congestion aware routing strategies for DTN-based interplanetary networks
I Bisio, M Marchese, T De Cola
IEEE GLOBECOM 2008-2008 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-5, 2008
492008
Exploiting context-aware capabilities over the internet of things for industry 4.0 applications
I Bisio, C Garibotto, A Grattarola, F Lavagetto, A Sciarrone
Ieee network 32 (3), 101-107, 2018
462018
Analytical expression and performance evaluation of TCP packet loss probability over geostationary satellite
I Bisio, M Marchese
IEEE Communications Letters 8 (4), 232-234, 2004
462004
Smart probabilistic fingerprinting for indoor localization over fog computing platforms
A Sciarrone, C Fiandrino, I Bisio, F Lavagetto, D Kliazovich, P Bouvry
2016 5th IEEE International Conference on Cloud Networking (Cloudnet), 39-44, 2016
442016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20