Παρακολούθηση
Reuben Farrugia
Reuben Farrugia
Associate Professor, University of Malta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.edu.mt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Light field compression with homography-based low-rank approximation
X Jiang, M Le Pendu, RA Farrugia, C Guillemot
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 11 (7), 1132-1145, 2017
812017
Forensic face photo-sketch recognition using a deep learning-based architecture
C Galea, RA Farrugia
IEEE Signal Processing Letters 24 (11), 1586-1590, 2017
632017
Super resolution of light field images using linear subspace projection of patch-volumes
RA Farrugia, C Galea, C Guillemot
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 11 (7), 1058-1071, 2017
572017
Matching software-generated sketches to face photographs with a very deep CNN, morphed faces, and transfer learning
C Galea, RA Farrugia
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 13 (6), 1421-1431, 2017
562017
Face hallucination using linear models of coupled sparse support
RA Farrugia, C Guillemot
IEEE Transactions on Image Processing 26 (9), 4562-4577, 2017
492017
Light field super-resolution using a low-rank prior and deep convolutional neural networks
RA Farrugia, C Guillemot
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 42 (5), 1162-1175, 2019
422019
Face photo-sketch recognition using local and global texture descriptors
C Galea, RA Farrugia
2016 24th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2240-2244, 2016
292016
Driver fatigue monitoring system using support vector machines
M Sacco, RA Farrugia
2012 5th International Symposium on Communications, Control and Signal …, 2012
272012
A robust error detection mechanism for H. 264/AVC coded video sequences based on support vector machines
RA Farrugia, CJ Debono
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 18 (12), 1766 …, 2008
252008
Homography-based low rank approximation of light fields for compression
X Jiang, M Le Pendu, RA Farrugia, SS Hemami, C Guillemot
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
232017
A large-scale software-generated face composite sketch database
C Galea, RA Farrugia
2016 International Conference of the Biometrics Special Interest Group …, 2016
212016
Face2text: Collecting an annotated image description corpus for the generation of rich face descriptions
A Gatt, M Tanti, A Muscat, P Paggio, RA Farrugia, C Borg, KP Camilleri, ...
arXiv preprint arXiv:1803.03827, 2018
202018
Performance of enhanced error concealment techniques in multi-view video coding systems
BW Micallef, CJ Debono, RA Farrugia
2011 18th International Conference on Systems, Signals and Image Processing, 1-4, 2011
202011
Wireless propagation modelling inside a business jet
K Chetcuti, CJ Debono, RA Farrugia, S Bruillot
IEEE EUROCON 2009, 1644-1649, 2009
202009
Robust decoder-based error control strategy for recovery of H. 264/AVC video content
RA Farrugia, CJ Debono
IET communications 5 (13), 1928-1938, 2011
182011
A survey of super-resolution in iris biometrics with evaluation of dictionary-learning
F Alonso-Fernandez, RA Farrugia, J Bigun, J Fierrez, E Gonzalez-Sosa
IEEE Access 7, 6519-6544, 2018
172018
Exploring deep learning image super-resolution for iris recognition
E Ribeiro, A Uhl, F Alonso-Fernandez, RA Farrugia
2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 2176-2180, 2017
172017
Eigen-patch iris super-resolution for iris recognition improvement
F Alonso-Fernandez, RA Farrugia, J Bigun
2015 23rd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 76-80, 2015
172015
A support vector machine approach for detection and localization of transmission errors within standard H. 263++ decoders
RA Farrugia, CJ Debono
IEEE transactions on multimedia 11 (7), 1323-1330, 2009
162009
Exploiting depth information for fast multi-view video coding
BW Micallef, CJ Debono, RA Farrugia
28th Picture Coding Symposium, 38-41, 2010
152010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20