Παρακολούθηση
Lars Kai Hansen
Lars Kai Hansen
Professor, Cognitive Systems, DTU Compute, Technical University of Denmark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dtu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural network ensembles
LK Hansen, P Salamon
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 12 (10), 993-1001, 1990
56561990
Neural Networks for Modelling and Control of Dynamic Systems: A Practitioner's Handbook
M Nørgaard, OE Ravn, NK Poulsen, LK Hansen
Springer-Verlag New York, Inc., 2000
1897*2000
Explainable AI: interpreting, explaining and visualizing deep learning
W Samek, G Montavon, A Vedaldi, LK Hansen, KR Müller
Springer Nature, 2019
8742019
On clustering fMRI time series
C Goutte, P Toft, E Rostrup, FÅ Nielsen, LK Hansen
NeuroImage 9 (3), 298-310, 1999
6241999
Good friends, bad news. Affect and virality in Twitter
LK Hansen, A Arvidsson, FA Nielsen, E Colleoni, M Etter
Future Information Technology. Communications in Computer and Information …, 2011
5492011
Independent component analysis of functional MRI: what is signal and what is noise?
MJ McKeown, LK Hansen, TJ Sejnowski
Current Opinion in Neurobiology 13 (5), 620-629, 2003
5032003
Melanoma diagnosis by Raman spectroscopy and neural networks: structure alterations in proteins and lipids in intact cancer tissue
M Gniadecka, PA Philipsen, S Wessel, R Gniadecki, HC Wulf, ...
Journal of investigative dermatology 122 (2), 443-449, 2004
4082004
Detection of skin cancer by classification of Raman spectra
S Sigurdsson, PA Philipsen, LK Hansen, J Larsen, M Gniadecka, HC Wulf
IEEE transactions on biomedical engineering 51 (10), 1784-1793, 2004
3522004
The quantitative evaluation of functional neuroimaging expertiments: The NPAIRS data analysis framework. NeuroImage 11: S592
SC Strother, J Anderson, LK Hansen, U Kjems, R Kustra, J Sidtis, ...
317*2000
Parallel factor analysis as an exploratory tool for wavelet transformed event-related EEG
M Mørup, LK Hansen, CS Herrmann, J Parnas, SM Arnfred
NeuroImage 29 (3), 938-947, 2006
3152006
Bayesian non-negative matrix factorization
MN Schmidt, O Winther, LK Hansen
Independent Component Analysis and Signal Separation: 8th International …, 2009
2642009
Ica Of Functional Mri Data
VD Calhoun, T Adali, LK Hansen, J Larsen, JJ Pekar
Proceedings of the International Workshop on Independent Component Analysis …, 2003
261*2003
Modeling the hemodynamic response in fMRI using smooth FIR filters
C Goutte, FA Nielsen, LK Hansen
Medical Imaging, IEEE Transactions on 19 (12), 1188-1201, 2000
2572000
Growth-rate regulated genes have profound impact on interpretation of transcriptome profiling in Saccharomyces cerevisiae
B Regenberg, T Grotkjær, O Winther, A Fausbøll, M Åkesson, C Bro, ...
Genome biology 7 (11), 1-13, 2006
2532006
Generalizable patterns in neuroimaging: How many principal components?
LK Hansen, J Larsen, FÅ Nielsen, SC Strother, E Rostrup, R Savoy, ...
NeuroImage 9 (5), 534-544, 1999
2311999
Archetypal analysis for machine learning and data mining
M Mørup, LK Hansen
Neurocomputing 80, 54-63, 2012
2222012
Mining the posterior cingulate: segregation between memory and pain components
FÅ Nielsen, D Balslev, LK Hansen
Neuroimage 27 (3), 520-532, 2005
2202005
Theorems on Positive Data: On the Uniqueness of NMF
L Hans, M Gr&, D Mark, H Lars Kai
Computational Intelligence and Neuroscience 2008, 2008
215*2008
Frontal alpha oscillations distinguish leaders from followers: multivariate decoding of mutually interacting brains
I Konvalinka, M Bauer, C Stahlhut, LK Hansen, A Roepstorff, CD Frith
Neuroimage 94, 79-88, 2014
2132014
Mean-field approaches to independent component analysis
PAFR Højen-Sørensen, O Winther, LK Hansen
Neural Computation 14 (4), 889-918, 2002
2112002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20