Παρακολούθηση
Elham Naseri
Elham Naseri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα modares.ac.ir
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Making Fe0-Based Filters a Universal Solution for Safe Drinking Water Provision
E Naseri, AI Ndé-Tchoupé, HT Mwakabona, CP Nanseu-Njiki, ...
Sustainability 9 (7), 1224, 2017
732017
Optimization arsenic immobilization in a sandy loam soil using iron-based amendments by response surface methodology
E Naseri, A Reyhanitabar, S Oustan, AA Heydari, L Alidokht
Geoderma 232, 547-555, 2014
312014
Arsenic immobilization by using iron compounds (zero and ii valent) and zeolite-fe in a As spiked soil
E Naseri, A Reihanitabar, S Oustan
Iranian Journal of Soil and Water Research 44 (4), 421-428, 2013
12013
Arsenic Immobilization in Soil Using Iron-Based Amendments: Process Optimization by Response Surface Methodology
A Reyhanitabar, E Naseri, S Oustan
한국토양비료학회 학술발표회 초록집, 9-9, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–4