Παρακολούθηση
Sandro De Silvestri
Sandro De Silvestri
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polimi.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Isolated single-cycle attosecond pulses
G Sansone, E Benedetti, F Calegari, C Vozzi, L Avaldi, R Flammini, ...
Science 314 (5798), 443-446, 2006
20172006
Generation of high energy 10 fs pulses by a new pulse compression technique
M Nisoli, S De Silvestri, O Svelto
Applied Physics Letters 68 (20), 2793-2795, 1996
13911996
Compression of high-energy laser pulses below 5 fs
M Nisoli, S De Silvestri, O Svelto, R Szipöcs, K Ferencz, C Spielmann, ...
Optics letters 22 (8), 522-524, 1997
13581997
Ultrafast optical parametric amplifiers
G Cerullo, S De Silvestri
Review of scientific instruments 74 (1), 1-18, 2003
12932003
Absolute-phase phenomena in photoionization with few-cycle laser pulses
GG Paulus, F Grasbon, H Walther, P Villoresi, M Nisoli, S Stagira, E Priori, ...
Nature 414 (6860), 182-184, 2001
9022001
Tracing photoinduced electron transfer process in conjugated polymer/fullerene bulk heterojunctions in real time
CJ Brabec, G Zerza, G Cerullo, S De Silvestri, S Luzzati, JC Hummelen, ...
Chemical physics letters 340 (3-4), 232-236, 2001
8362001
Femtosecond writing of active optical waveguides with astigmatically shaped beams
R Osellame, S Taccheo, M Marangoni, R Ramponi, P Laporta, D Polli, ...
JOSA B 20 (7), 1559-1567, 2003
4932003
Generalized molecular orbital tomography
C Vozzi, M Negro, F Calegari, G Sansone, M Nisoli, S De Silvestri, ...
Nature Physics 7 (10), 822-826, 2011
4522011
Sub-8-fs pulses from an ultrabroadband optical parametric amplifier in the visible
G Cerullo, M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri
Optics letters 23 (16), 1283-1285, 1998
4121998
Dynamics of electron-magnon interaction and ultrafast demagnetization in thin iron films
E Carpene, E Mancini, C Dallera, M Brenna, E Puppin, S De Silvestri
Physical Review B 78 (17), 174422, 2008
3912008
Three-pulse scattering for femtosecond dephasing studies: theory and experiment
AM Weiner, S De Silvestri, EP Ippen
JOSA B 2 (4), 654-662, 1985
3711985
Femtosecond optical ranging in biological systems
JG Fujimoto, S De Silvestri, EP Ippen, CA Puliafito, R Margolis, A Oseroff
Optics letters 11 (3), 150-152, 1986
3391986
Generation of 3.8-fs pulses from adaptive compression of a cascaded hollow fiber supercontinuum
B Schenkel, J Biegert, U Keller, C Vozzi, M Nisoli, G Sansone, S Stagira, ...
Optics letters 28 (20), 1987-1989, 2003
3352003
Photosynthetic light harvesting by carotenoids: detection of an intermediate excited state
G Cerullo, D Polli, G Lanzani, S De Silvestri, H Hashimoto, RJ Cogdell
science 298 (5602), 2395-2398, 2002
3192002
A novel-high energy pulse compression system: generation of multigigawatt sub-5-fs pulses.
M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, O Svelto, S Sartania, Z Cheng, ...
Applied Physics B: Lasers & Optics 65 (2), 1997
3031997
Femtosecond micromachining of symmetric waveguides at 1.5 µm by astigmatic beam focusing
G Cerullo, R Osellame, S Taccheo, M Marangoni, D Polli, R Ramponi, ...
Optics letters 27 (21), 1938-1940, 2002
3022002
Nonadiabatic three-dimensional model of high-order harmonic generation in the few-optical-cycle regime
E Priori, G Cerullo, M Nisoli, S Stagira, S De Silvestri, P Villoresi, L Poletto, ...
Physical Review A 61 (6), 063801, 2000
2972000
Generation of 11 fs pulses tunable across the visible by optical parametric amplification
G Cerullo, M Nisoli, S De Silvestri
Applied physics letters 71 (25), 3616-3618, 1997
2861997
Femtosecond time-resolved measurements of optic phonon dephasing by impulsive stimulated raman scattering in α-perylene crystal from 20 to 300 K
S De Silvestri, JG Fujimoto, EP Ippen, EB Gamble Jr, LR Williams, ...
Chemical physics letters 116 (2-3), 146-152, 1985
2811985
Self-starting Kerr-lens mode locking of a Ti: sapphire laser
G Cerullo, S De Silvestri, V Magni
Optics letters 19 (14), 1040-1042, 1994
2411994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20