Παρακολούθηση
Greg A. Jamieson
Greg A. Jamieson
Professor of Mechanical and Industrial Engineering, University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mie.utoronto.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multivariable process matrix display and methods regarding same
SAE Guerlain, GA Jamieson, PT Bullemer
US Patent 6,587,108, 2003
3642003
Multivariable process trend display and methods regarding same
GA Jamieson, SAE Guerlain, PT Bullemer
US Patent 6,577,323, 2003
2442003
Trust and reliance on an automated combat identification system
L Wang, GA Jamieson, JG Hollands
Human factors 51 (3), 281-291, 2009
2122009
Evaluation of ecological interface design for nuclear process control: situation awareness effects
CM Burns, G Skraaning Jr, GA Jamieson, N Lau, J Kwok, R Welch, ...
Human factors 50 (4), 663-679, 2008
2072008
A test of Rasmussen's risk management framework in the food safety domain: BSE in the UK
AL Cassano-Piche, KJ Vicente, GA Jamieson
Theoretical Issues in Ergonomics Science 10 (4), 283-304, 2009
1562009
Considering subjective trust and monitoring behavior in assessing automation-induced “complacency.”
N Bagheri, GA Jamieson
Human performance, situation awareness, and automation: Current research and …, 2004
1182004
Ecological interface design for petrochemical applications: supporting operator adaptation, continuous learning, and distributed, collaborative work
GA Jamieson, KJ Vicente
Computers & Chemical Engineering 25 (7-8), 1055-1074, 2001
1172001
Integrating task-and work domain-based work analyses in ecological interface design: A process control case study
GA Jamieson, CA Miller, WH Ho, KJ Vicente
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2007
1112007
Ecological interface design for petrochemical process control: An empirical assessment
GA Jamieson
IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics-Part A: Systems and …, 2007
952007
Beyond identity: Incorporating system reliability information into an automated combat identification system
HF Neyedli, JG Hollands, GA Jamieson
Human factors 53 (4), 338-355, 2011
882011
The impact of context-related reliability on automation failure detection and scanning behaviour
N Bagheri, GA Jamieson
2004 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics (IEEE Cat …, 2004
872004
Deep sequential recommendation for personalized adaptive user interfaces
H Soh, S Sanner, M White, G Jamieson
Proceedings of the 22nd international conference on intelligent user …, 2017
772017
Twenty years of cognitive work analysis in health care: a scoping review
T Jiancaro, GA Jamieson, A Mihailidis
Journal of cognitive engineering and decision making 8 (1), 3-22, 2014
772014
Anticipation in driving: The role of experience in the efficacy of pre-event conflict cues
P Stahl, B Donmez, GA Jamieson
IEEE Transactions on Human-Machine Systems 44 (5), 603-613, 2014
722014
Ecological interface design in the nuclear domain: an empirical evaluation of ecological displays for the secondary subsystems of a boiling water reactor plant simulator
N Lau, GA Jamieson, G Skraaning, CM Burns
IEEE Transactions on nuclear science 55 (6), 3597-3610, 2008
722008
Designing effective human-automation-plant interfaces: A control-theoretic perspective
GA Jamieson, KJ Vicente
Human Factors 47 (1), 12-34, 2005
722005
The MPC Elucidator: A case study in the design for human-automation interaction
S Guerlain, GA Jamieson, P Bullemer, R Blair
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics-Part A: Systems and …, 2002
672002
Ecological interface design in the nuclear domain: An application to the secondary subsystems of a boiling water reactor plant simulator
N Lau, Ø Veland, J Kwok, GA Jamieson, CM Burns, AO Braseth, R Welch
IEEE Transactions on nuclear science 55 (6), 3579-3596, 2008
602008
Process variable generalized graphical device display and methods regarding same
SAE Guerlain, GA Jamieson, PT Bullemer
US Patent 6,901,560, 2005
582005
The need for human factors in the sustainability domain
SAC Flemming, A Hilliard, GA Jamieson
Proceedings of the human factors and ergonomics society annual meeting 52 …, 2008
512008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20