Παρακολούθηση
Kladas Antonios
Kladas Antonios
National Technical University of Athens, School of Electrical and Computer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transformer design and optimization: a literature survey
EI Amoiralis, MA Tsili, AG Kladas
IEEE Transactions on power delivery 24 (4), 1999-2024, 2009
2372009
Implementation of photovoltaic array MPPT through fixed step predictive control technique
PE Kakosimos, AG Kladas
Renewable energy 36 (9), 2508-2514, 2011
1902011
Internal permanent magnet motor design for electric vehicle drive
KI Laskaris, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 57 (1), 138-145, 2009
1652009
Fast photovoltaic-system voltage-or current-oriented MPPT employing a predictive digital current-controlled converter
PE Kakosimos, AG Kladas, SN Manias
IEEE transactions on Industrial Electronics 60 (12), 5673-5685, 2012
1632012
Harmonic impact on distribution transformer no-load loss
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 57 (1), 193-200, 2009
1462009
Electromagnetic forming and powder processing: trends and developments
AG Mamalis and, DE Manolakos, AG Kladas, AK Koumoutsos
Appl. Mech. Rev. 57 (4), 299-324, 2004
1432004
Power transformer thermal analysis by using an advanced coupled 3D heat transfer and fluid flow FEM model
MA Tsili, EI Amoiralis, AG Kladas, AT Souflaris
International Journal of Thermal Sciences 53, 188-201, 2012
1412012
Development of a constant switching frequency deadbeat predictive control technique for field-oriented synchronous permanent-magnet motor drive
AD Alexandrou, NK Adamopoulos, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 63 (8), 5167-5175, 2016
1262016
Thermal investigation of permanent-magnet synchronous motor for aerospace applications
TD Kefalas, AG Kladas
IEEE Transactions on industrial electronics 61 (8), 4404-4411, 2013
1092013
Global transformer optimization method using evolutionary design and numerical field computation
EI Amoiralis, PS Georgilakis, MA Tsili, AG Kladas
IEEE transactions on magnetics 45 (3), 1720-1723, 2009
962009
Fast adaptive evolutionary PM traction motor optimization based on electric vehicle drive cycle
AG Sarigiannidis, ME Beniakar, AG Kladas
IEEE Transactions on Vehicular Technology 66 (7), 5762-5774, 2016
932016
Permanent-magnet shape optimization effects on synchronous motor performance
KI Laskaris, AG Kladas
IEEE Transactions on Industrial Electronics 58 (9), 3776-3783, 2010
922010
Electromagnetic forming tools and processing conditions: numerical simulation
AG Mamalis, DE Manolakos, AG Kladas, AK Koumoutsos
Materials and Manufacturing Processes 21 (4), 411-423, 2006
862006
Power generation optimization from sea waves by using a permanent magnet linear generator drive
NM Kimoulakis, AG Kladas, JA Tegopoulos
IEEE Transactions on Magnetics 44 (6), 1530-1533, 2008
812008
Modeling and control of a variable-speed wind turbine equipped with permanent magnet synchronous generator
DC Aliprantis, SA Papathanassiou, MP Papadopoulos, AG Kladas
Proc. of ICEM 3, 558-562, 2000
772000
Leakage flux and force calculation on power transformer windings under short-circuit: 2D and 3D models based on the theory of images and the finite element method compared to …
AG Kladas, MP Papadopoulos, JA Tegopoulos
IEEE Transactions on Magnetics 30 (5), 3487-3490, 1994
761994
Induction motors versus permanent-magnet actuators for aerospace applications
PE Kakosimos, AG Sarigiannidis, ME Beniakar, AG Kladas, C Gerada
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (8), 4315-4325, 2013
732013
Global transformer design optimization using deterministic and nondeterministic algorithms
EI Amoiralis, MA Tsili, DG Paparigas, AG Kladas
IEEE Transactions on Industry Applications 50 (1), 383-394, 2013
722013
Multiple grade lamination wound core: A novel technique for transformer iron loss minimization using simulated annealing with restarts and an anisotropy model
TD Kefalas, PS Georgilakis, AG Kladas, AT Souflaris, DG Paparigas
IEEE Transactions on Magnetics 44 (6), 1082-1085, 2008
712008
A new scalar potential formulation for 3-D magnetostatics necessitating no source field calculation
AG Kladas, JA Tegopoulos
IEEE Transactions on Magnetics 28 (2), 1103-1106, 1992
701992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20