Παρακολούθηση
Luigi Lucini
Luigi Lucini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unicatt.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protein hydrolysates as biostimulants in horticulture
G Colla, S Nardi, M Cardarelli, A Ertani, L Lucini, R Canaguier, ...
Scientia Horticulturae 196, 28-38, 2015
5932015
The effect of a plant-derived biostimulant on metabolic profiling and crop performance of lettuce grown under saline conditions
L Lucini, Y Rouphael, M Cardarelli, R Canaguier, P Kumar, G Colla
Scientia Horticulturae 182, 124-133, 2015
3512015
Addition of plant extracts to meat and meat products to extend shelf-life and health-promoting attributes: An overview
PES Munekata, G Rocchetti, M Pateiro, L Lucini, R Domínguez, ...
Current Opinion in Food Science 31, 81-87, 2020
2152020
Interaction of dietary polyphenols and gut microbiota: Microbial metabolism of polyphenols, influence on the gut microbiota, and implications on host health
G Catalkaya, K Venema, L Lucini, G Rocchetti, D Delmas, M Daglia, ...
Food Frontiers 1 (2), 109-133, 2020
1932020
Morphological, proteomic and metabolomic insight into the effect of cerium dioxide nanoparticles to Phaseolus vulgaris L. under soil or foliar application
H Salehi, A Chehregani, L Lucini, A Majd, M Gholami
Science of the Total Environment 616, 1540-1551, 2018
1532018
Phytochemical constituents and in vitro radical scavenging activity of different Aloe species
L Lucini, M Pellizzoni, R Pellegrino, GP Molinari, G Colla
Food chemistry 170, 501-507, 2015
1492015
Impact of conventional/non-conventional extraction methods on the untargeted phenolic profile of Moringa oleifera leaves
G Rocchetti, F Blasi, D Montesano, S Ghisoni, MC Marcotullio, S Sabatini, ...
Food research international 115, 319-327, 2019
1472019
Guarana seed extracts as a useful strategy to extend the shelf life of pork patties: UHPLC-ESI/QTOF phenolic profile and impact on microbial inactivation, lipid and protein …
M Pateiro, FC Vargas, AAIA Chincha, AS Sant'Ana, I Strozzi, G Rocchetti, ...
Food Research International 114, 55-63, 2018
1462018
Elderberry (Sambucus nigra L.) as potential source of antioxidants. Characterization, optimization of extraction parameters and bioactive properties
R Domínguez, L Zhang, G Rocchetti, L Lucini, M Pateiro, PES Munekata, ...
Food chemistry 330, 127266, 2020
1402020
Metabolite profiling and volatiles of pineapple wine and vinegar obtained from pineapple waste
A Roda, L Lucini, F Torchio, R Dordoni, DM De Faveri, M Lambri
Food Chemistry 229, 734-742, 2017
1392017
Metabolomic responses triggered by arbuscular mycorrhiza enhance tolerance to water stress in wheat cultivars
L Bernardo, P Carletti, FW Badeck, F Rizza, C Morcia, R Ghizzoni, ...
Plant Physiology and Biochemistry 137, 203-212, 2019
1372019
Effects of saline stress on mineral composition, phenolic acids and flavonoids in leaves of artichoke and cardoon genotypes grown in floating system
G Colla, Y Rouphael, M Cardarelli, E Svecova, E Rea, L Lucini
Journal of the Science of Food and Agriculture 93 (5), 1119-1127, 2013
1332013
Insight into the role of grafting and arbuscular mycorrhiza on cadmium stress tolerance in tomato
P Kumar, L Lucini, Y Rouphael, M Cardarelli, RM Kalunke, G Colla
Frontiers in Plant Science 6, 149154, 2015
1312015
Interactions between phenolic compounds, amylolytic enzymes and starch: An updated overview
G Giuberti, G Rocchetti, L Lucini
Current Opinion in Food Science 31, 102-113, 2020
1282020
Influence of pitanga leaf extracts on lipid and protein oxidation of pork burger during shelf-life
JM Lorenzo, FC Vargas, I Strozzi, M Pateiro, MM Furtado, AS Sant'Ana, ...
Food Research International 114, 47-54, 2018
1182018
Exploitation of alfalfa seed (Medicago sativa L.) flour into gluten-free rice cookies: Nutritional, antioxidant and quality characteristics
G Giuberti, G Rocchetti, S Sigolo, P Fortunati, L Lucini, A Gallo
Food chemistry 239, 679-687, 2018
1182018
Understanding the biostimulant action of vegetal-derived protein hydrolysates by high-throughput plant phenotyping and metabolomics: A case study on tomato
K Paul, M Sorrentino, L Lucini, Y Rouphael, M Cardarelli, P Bonini, ...
Frontiers in plant science 10, 434808, 2019
1172019
Bioactive profile of pumpkin: An overview on terpenoids and their health-promoting properties
D Montesano, G Rocchetti, P Putnik, L Lucini
Current Opinion in Food Science 22, 81-87, 2018
1142018
Phenolic profiling and in vitro bioactivity of Moringa oleifera leaves as affected by different extraction solvents
G Rocchetti, JP Pagnossa, F Blasi, L Cossignani, RH Piccoli, G Zengin, ...
Food Research International 127, 108712, 2020
1092020
A combined phenotypic and metabolomic approach for elucidating the biostimulant action of a plant-derived protein hydrolysate on tomato grown under limited water availability
K Paul, M Sorrentino, L Lucini, Y Rouphael, M Cardarelli, P Bonini, ...
Frontiers in Plant Science 10, 493, 2019
1052019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20