Παρακολούθηση
Nikolaos Doulamis
Nikolaos Doulamis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deep learning for computer vision: A brief review
A Voulodimos, N Doulamis, A Doulamis, E Protopapadakis
Computational intelligence and neuroscience 2018, 2018
27852018
Deep supervised learning for hyperspectral data classification through convolutional neural networks
K Makantasis, K Karantzalos, A Doulamis, N Doulamis
2015 IEEE international geoscience and remote sensing symposium (IGARSS …, 2015
9142015
Enabling applications on the grid: A gridlab overview
G Allen, T Goodale, T Radke, M Russell, E Seidel, K Davis, KN Dolkas, ...
The International Journal of High Performance Computing Applications 17 (4 …, 2003
2312003
Deep convolutional neural networks for efficient vision based tunnel inspection
K Makantasis, E Protopapadakis, A Doulamis, N Doulamis, C Loupos
2015 IEEE international conference on intelligent computer communication and …, 2015
1722015
A fuzzy video content representation for video summarization and content-based retrieval
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
Signal processing 80 (6), 1049-1067, 2000
1602000
On-line retrainable neural networks: improving the performance of neural networks in image analysis problems
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
IEEE Transactions on neural networks 11 (1), 137-155, 2000
1442000
A stochastic framework for optimal key frame extraction from MPEG video databases
YS Avrithis, AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
Computer Vision and Image Understanding 75 (1-2), 3-24, 1999
1361999
Multi-class confusion matrix reduction method and its application on net promoter score classification problem
I Markoulidakis, G Kopsiaftis, I Rallis, I Georgoulas
The 14th pervasive technologies related to assistive environments conference …, 2021
1332021
An adaptable neural-network model for recursive nonlinear traffic prediction and modeling of MPEG video sources
AD Doulamis, ND Doulamis, SD Kollias
IEEE Transactions on Neural Networks 14 (1), 150-166, 2003
1302003
Efficient summarization of stereoscopic video sequences
ND Doulamis, AD Doulamis, YS Avrithis, KS Ntalianis, SD Kollias
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 10 (4), 501-517, 2000
1302000
Low bit-rate coding of image sequences using adaptive regions of interest
N Doulamis, A Doulamis, D Kalogeras, S Kollias
IEEE transactions on circuits and systems for video technology 8 (8), 928-934, 1998
1301998
Automatic crack detection for tunnel inspection using deep learning and heuristic image post-processing
E Protopapadakis, A Voulodimos, A Doulamis, N Doulamis, T Stathaki
Applied intelligence 49, 2793-2806, 2019
1232019
Fair scheduling algorithms in grids
ND Doulamis, AD Doulamis, EA Varvarigos, TA Varvarigou
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 18 (11), 1630-1648, 2007
1232007
Bayesian-optimized bidirectional LSTM regression model for non-intrusive load monitoring
M Kaselimi, N Doulamis, A Doulamis, A Voulodimos, E Protopapadakis
ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2019
1202019
Deep learning models for COVID-19 infected area segmentation in CT images
A Voulodimos, E Protopapadakis, I Katsamenis, A Doulamis, N Doulamis
the 14th PErvasive technologies related to assistive environments conference …, 2021
1182021
Context aware energy disaggregation using adaptive bidirectional LSTM models
M Kaselimi, N Doulamis, A Voulodimos, E Protopapadakis, A Doulamis
IEEE Transactions on Smart Grid 11 (4), 3054-3067, 2020
1142020
Mixed reality and gamification for cultural heritage
M Ioannides, N Magnenat-Thalmann, G Papagiannakis
Springer, 2017
1132017
Tensor-based classification models for hyperspectral data analysis
K Makantasis, AD Doulamis, ND Doulamis, A Nikitakis
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 56 (12), 6884-6898, 2018
1122018
A service oriented architecture for decision support systems in environmental crisis management
V Vescoukis, N Doulamis, S Karagiorgou
Future generation computer systems 28 (3), 593-604, 2012
1102012
Digital Heritage: Progress in Cultural Heritage. Documentation, Preservation, and Protection5th International Conference, EuroMed 2014, Limassol, Cyprus, November 3-8, 2014 …
M Ioannides, N Magnenat-Thalmann, E Fink, R Zarnic, AY Yen, E Quak
Springer, 2014
942014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20