Παρακολούθηση
Maristella Agosti
Maristella Agosti
Professor Emeritus, University of Padua, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipd.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluation of digital libraries
N Fuhr, G Tsakonas, T Aalberg, M Agosti, P Hansen, S Kapidakis, ...
International Journal on Digital Libraries 8 (1), 21-38, 2007
3222007
The DELOS digital library reference model. Foundations for digital libraries
L Candela, D Castelli, N Ferro, Y Ioannidis, G Koutrika, C Meghini, ...
243*2007
A formal model of annotations of digital content
M Agosti, N Ferro
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 26 (1), 3-es, 2007
1922007
Information retrieval and hypertext
M Agosti, AF Smeaton, ( Editors)
Springer US, 1996
164*1996
Web log analysis: a review of a decade of studies about information acquisition, inspection and interpretation of user interaction
M Agosti, F Crivellari, GM Di Nunzio
Data Mining and Knowledge Discovery 24 (3), 663-696, 2012
1152012
Annotations in digital libraries and collaboratories–facets, models and usage
M Agosti, N Ferro, I Frommholz, U Thiel
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 244-255, 2004
1132004
Automatic authoring and construction of hypermedia for information retrieval
M Agosti, M Melucci, F Crestani
Multimedia Systems 3 (1), 15-24, 1995
1121995
A two-level hypertext retrieval model for legal data
M Agosti, R Colotti, G Gradenigo
Proceedings of the 14th Annual International ACM SIGIR Conference on …, 1991
1101991
On the use of information retrieval techniques for the automatic construction of hypertext
M Agosti, F Crestani, M Melucci
Information Processing & Management 33 (2), 133-144, 1997
861997
A hypertext environment for interacting with large textual databases
M Agosti, G Gradenigo, PG Marchetti
Information Processing & Management 28 (3), 371-387, 1992
791992
Design and implementation of a tool for the automatic construction of hypertexts for information retrieval
M Agosti, F Crestani, M Melucci
Information Processing & Management 32 (4), 459-476, 1996
711996
A historical and contemporary study on annotations to derive key features for systems design
M Agosti, G Bonfiglio-Dosio, N Ferro
International Journal on Digital Libraries 8 (1), 1-19, 2007
682007
Annotations: Enriching a digital library
M Agosti, N Ferro
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 88-100, 2003
592003
Annotations as context for searching documents
M Agosti, N Ferro
International Conference on Conceptions of Library and Information Sciences …, 2005
582005
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: 6th European Conference, ECDL 2002: Proceedings
M Agosti, C Thanos, ( Eds)
Springer-Verlag, 2002
53*2002
DiLAS: a Digital Library Annotation Service.
M Agosti, H Albrechtsen, N Ferro, I Frommholz, P Hansen, N Orio, ...
IWAC, 91-101, 2005
502005
An overview of hypertext
M Agosti
Information retrieval and hypertext, 27-47, 1996
471996
Digital library interoperability at high level of abstraction
M Agosti, N Ferro, G Silvello
Future Generation Computer Systems 55, 129-146, 2016
462016
Information retrieval on the web
M Agosti, M Melucci
European Summer School on Information Retrieval, 242-285, 2000
462000
Evaluating a digital humanities research environment: the CULTURA approach
CM Steiner, M Agosti, MS Sweetnam, EC Hillemann, N Orio, C Ponchia, ...
International journal on digital libraries 15 (1), 53-70, 2014
442014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20