Παρακολούθηση
Alexios Arvanitis
Alexios Arvanitis
Department of Psychology, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A multi-country test of brief reappraisal interventions on emotions during the COVID-19 pandemic
K Wang, A Goldenberg, CA Dorison, JK Miller, A Uusberg, JS Lerner, ...
Nature Human Behaviour 5 (8), 1089-1110, 2021
482021
Flourishing in the forest: looking at Forest School through a self-determination theory lens
A Barrable, A Arvanitis
Journal of Outdoor and Environmental Education 22 (1), 39-55, 2019
472019
Autonomy and morality: A Self-Determination Theory discussion of ethics
A Arvanitis
New Ideas in Psychology 47, 57-61, 2017
462017
Equity theory ratios as causal schemas.
A Arvanitis, A Hantzi
Frontiers in Psychology 7 (1257), 1-13, 2016
302016
A Self-Determination Theory account of Self-Authorship: Implications for Law and Public Policy
A Arvanitis, K Kalliris
Philosophical Psychology, 2017
212017
Negotiation and Aristotle's Rhetoric: Truth over interests?
A Arvanitis, A Karampatzos
Philosophical Psychology 24 (6), 845-860, 2011
212011
Are defaults supportive of autonomy? An examination of nudges under the lens of Self-Determination Theory
A Arvanitis, K Kalliris, K Kaminiotis
The Social Science Journal 59 (3), 394-404, 2022
172022
Negotiation as an intersubjective process: Creating and validating claim-rights
A Arvanitis, A Karampatzos
Philosophical Psychology 26 (1), 89-108, 2013
142013
A global experiment on motivating social distancing during the COVID-19 pandemic
N Legate, T Ngyuen, N Weinstein, A Moller, L Legault, Z Vally, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 119 (22), 2022
132022
Consistency and moral integrity: A self-determination theory perspective
A Arvanitis, K Kalliris
Journal of Moral Education 49 (3), 316-329, 2020
102020
Situational factors shape moral judgements in the trolley dilemma in Eastern, Southern and Western countries in a culturally diverse sample
B Bago, M Kovacs, J Protzko, T Nagy, Z Kekecs, B Palfi, M Adamkovic, ...
Nature human behaviour, 1-13, 2022
8*2022
Agreement in the ultimatum game: An analysis of interpersonal and intergroup context on the basis of the consensualistic approach to negotiation
A Arvanitis, M Papadatou-Pastou, A Hantzi
New Ideas in Psychology 54, 15-26, 2019
72019
Agreement as the convergence of will: A consensualistic approach to negotiation.
A Arvanitis
New Ideas in Psychology 37, 24-32, 2015
42015
Essentialization as a distinct form of abductive reasoning
A Arvanitis
Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 34 (4), 243-256, 2014
42014
How Alexis Tsipras Has Overplayed His Hand
A Arvanitis
URL (consulted 9 September 2016): https://www. socialeurope. eu/2016/01/how …, 2016
22016
Προς μία «γνωστική θεωρία κοινωνικής συναλλαγής»: Τα κίνητρα στη συναλλαγή και στη διαπραγμάτευση
Α Αρβανίτης
Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο και σε έντυπη μορφήΑλέξιος …, 2009
12009
Learning How to Learn in a Real-Life Context: Insights from Expert Focus Groups on Narrowing the Soft-Skills Gap
A Arvanitis, AK Touloumakos, P Dimitropoulou, E Vlemincx, M Theodorou, ...
European Journal of Psychology Open, 2022
2022
In COVID-19 health messaging, loss framing increases anxiety with little-to-no concomitant benefits: Experimental evidence from 84 countries
CA Dorison, JS Lerner, BH Heller, AJ Rothman, II Kawachi, K Wang, ...
Affective science 3 (3), 577-602, 2022
2022
Parents’ Perceptions of UK Forest School: Descriptive and Evaluative Aspects
A Arvanitis, AK Touloumakos, A Barrable
Forests 13 (8), 1314, 2022
2022
Why being morally virtuous enhances well-being: A self-determination theory approach
A Arvanitis, M Stichter
Journal of Moral Education, 1-17, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20