Παρακολούθηση
Claes Wohlin
Claes Wohlin
Professor Emeritus of Software Engineering, SERL-Sweden, Blekinge Institute of Technology, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimentation in software engineering
C Wohlin, P Runeson, M Höst, MC Ohlsson, B Regnell, A Wesslén
Springer (original edition by Kluwer in 2000 and first edition by Springer …, 2024
10672*2024
Guidelines for Snowballing in Systematic Literature Studies and a Replication in Software Engineering
C Wohlin
18th International Conference on Evaluation and Assessment in Software …, 2014
48192014
Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing
S Jalali, C Wohlin
Proceedings of the ACM-IEEE international symposium on Empirical software …, 2012
9762012
Using students as subjects—a comparative study of students and professionals in lead-time impact assessment
M Höst, B Regnell, C Wohlin
Empirical Software Engineering 5, 201-214, 2000
8512000
An evaluation of methods for prioritizing software requirements
J Karlsson, C Wohlin, B Regnell
Information and Software Technology 39 (14-15), 939-947, 1998
6771998
Engineering and managing software requirements
A Aurum, C Wohlin (editors)
Springer Science & Business Media, 2005
5942005
Empirical research methods in web and software engineering
C Wohlin, M Höst, K Henningsson
Web engineering, 409-430, 2005
5492005
A model for technology transfer in practice
T Gorschek, C Wohlin, P Garre, S Larsson
Software, IEEE 23 (6), 88-95, 2006
4952006
Empirical evidence in global software engineering: a systematic review
D Šmite, C Wohlin, T Gorschek, R Feldt
Empirical software engineering 15, 91-118, 2010
4672010
The waterfall model in large-scale development
K Petersen, C Wohlin, D Baca
Proceedings of the International Conference on Product-Focused Software …, 2009
3942009
A comparison of issues and advantages in agile and incremental development between state of the art and an industrial case
K Petersen, C Wohlin
Journal of Systems and Software 82 (9), 1479-1490, 2009
3712009
Context in industrial software engineering research
K Petersen, C Wohlin
Proceedings of the International Symposium on Empirical Software Engineering …, 2009
3662009
State‐of‐the‐art: software inspections after 25 years
A Aurum, H Petersson, C Wohlin
Software Testing, Verification and Reliability 12 (3), 133-154, 2002
3362002
Requirements abstraction model
T Gorschek, C Wohlin
Requirements Engineering 11, 79-101, 2006
3142006
The effect of moving from a plan-driven to an incremental software development approach with agile practices: An Industrial Case Study
K Petersen, C Wohlin
Empirical Software Engineering: An International Journal 15 (6), 654-693, 2010
2872010
Experiences from using snowballing and database searches in systematic literature studies
D Badampudi, C Wohlin, K Petersen
Proceedings of the 19th International Conference on Evaluation and …, 2015
2802015
Towards a Decision-making Structure for Selecting a Research Design in Empirical Software Engineering
C Wohlin, A Aurum
Empirical Software Engineering 20 (6), 1427-1455, 2015
2782015
The fundamental nature of requirements engineering activities as a decision-making process
A Aurum, C Wohlin
Information and Software Technology 45 (14), 945-954, 2003
2742003
An evaluation of k-nearest neighbour imputation using likert data
P Jönsson, C Wohlin
10th International Symposium on Software Metrics, 2004. Proceedings., 108-118, 2004
2572004
Agile Practices in Global Software Engineering - A Systematic Map
S Jalali, C Wohlin
Proc. International Conference on Global Software Engineering, 45-54, 2010
2542010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20