Παρακολούθηση
David Meger
David Meger
Assistant Professor at McGill University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cim.mcgill.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Addressing function approximation error in actor-critic methods
S Fujimoto, H Hoof, D Meger
International conference on machine learning, 1587-1596, 2018
26512018
Deep reinforcement learning that matters
P Henderson, R Islam, P Bachman, J Pineau, D Precup, D Meger
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
16102018
Off-policy deep reinforcement learning without exploration
S Fujimoto, D Meger, D Precup
International conference on machine learning, 2052-2062, 2019
7072019
Curious george: An attentive semantic robot
D Meger, PE Forssén, K Lai, S Helmer, S McCann, T Southey, ...
Robotics and Autonomous Systems 56 (6), 503-511, 2008
2292008
Improved adversarial systems for 3d object generation and reconstruction
EJ Smith, D Meger
Conference on Robot Learning, 87-96, 2017
1362017
Informed visual search: Combining attention and object recognition
PE Forssén, D Meger, K Lai, S Helmer, JJ Little, DG Lowe
2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 935-942, 2008
972008
Fine-grained categorization for 3d scene understanding
M Stark, J Krause, B Pepik, D Meger, JJ Little, B Schiele, D Koller
International Journal of Robotics Research 30 (13), 1543-1552, 2011
932011
Simultaneous planning, localization, and mapping in a camera sensor network
I Rekleitis, D Meger, G Dudek
Robotics and Autonomous Systems 54 (11), 921-932, 2006
862006
Geometrics: Exploiting geometric structure for graph-encoded objects
EJ Smith, S Fujimoto, A Romero, D Meger
arXiv preprint arXiv:1901.11461, 2019
792019
Automated spatial-semantic modeling with applications to place labeling and informed search
P Viswanathan, D Meger, T Southey, JJ Little, AK Mackworth
2009 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 284-291, 2009
792009
Optiongan: Learning joint reward-policy options using generative adversarial inverse reinforcement learning
P Henderson, WD Chang, PL Bacon, D Meger, J Pineau, D Precup
Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence 32 (1), 2018
702018
Benchmark environments for multitask learning in continuous domains
P Henderson, WD Chang, F Shkurti, J Hansen, D Meger, G Dudek
arXiv preprint arXiv:1708.04352, 2017
472017
Multi-view silhouette and depth decomposition for high resolution 3d object representation
E Smith, S Fujimoto, D Meger
Advances in Neural Information Processing Systems 31, 2018
432018
Learning legged swimming gaits from experience
D Meger, JCG Higuera, A Xu, P Giguere, G Dudek
2015 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2332-2338, 2015
402015
Synthesizing neural network controllers with probabilistic model-based reinforcement learning
JCG Higuera, D Meger, G Dudek
2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2018
382018
Explicit Occlusion Reasoning for 3D Object Detection.
D Meger, C Wojek, JJ Little, B Schiele
BMVC, 1-11, 2011
342011
Curious george: An integrated visual search platform
D Meger, M Muja, S Helmer, A Gupta, C Gamroth, T Hoffman, M Baumann, ...
2010 Canadian Conference on Computer and Robot Vision, 107-114, 2010
332010
Multiple viewpoint recognition and localization
S Helmer, D Meger, M Muja, JJ Little, DG Lowe
Asian Conference on Computer Vision, 464-477, 2010
312010
3d trajectory synthesis and control for a legged swimming robot
D Meger, F Shkurti, DC Poza, P Giguere, G Dudek
2014 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2014
282014
An equivalence between loss functions and non-uniform sampling in experience replay
S Fujimoto, D Meger, D Precup
Advances in neural information processing systems 33, 14219-14230, 2020
262020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20