Παρακολούθηση
Karina L. Speziale
Karina L. Speziale
Grinbic Conservation Biology Group, Ecotono Laboratory, INIBIOMA (CONICET-Universidad Nacional del
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα comahue-conicet.gob.ar
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
How do roads affect the habitat use of an assemblage of scavenging raptors?
SA Lambertucci, KL Speziale, TE Rogers, JM Morales
Biodiversity and Conservation 18, 2063-2074, 2009
1562009
Winners and losers in human‐made habitats: interspecific competition outcomes in two Neotropical vultures
M Carrete, SA Lambertucci, K Speziale, O Ceballos, A Travaini, M Delibes, ...
Animal Conservation 13 (4), 390-398, 2010
1282010
Dealing with non-native species: what makes the difference in South America?
KL Speziale, SA Lambertucci, M Carrete, JL Tella
Biological Invasions 14, 1609-1621, 2012
1172012
Effects of sex-associated competitive asymmetries on foraging group structure and despotic distribution in Andean condors
JA Donázar, A Travaini, O Ceballos, A Rodríguez, M Delibes, F Hiraldo
Behavioral Ecology and Sociobiology 45, 55-65, 1999
1081999
Soil net nitrogen mineralisation across global grasslands
AC Risch, S Zimmermann, R Ochoa-Hueso, M Schütz, B Frey, JL Firn, ...
Nature communications 10 (1), 4981, 2019
972019
Running off the road: roadside non-native plants invading mountain vegetation
KL McDougall, J Lembrechts, LJ Rew, S Haider, LA Cavieres, C Kueffer, ...
Biological invasions 20, 3461-3473, 2018
942018
Mountain roads and non‐native species modify elevational patterns of plant diversity
S Haider, C Kueffer, H Bruelheide, T Seipel, JM Alexander, LJ Rew, ...
Global Ecology and Biogeography 27 (6), 667-678, 2018
942018
Disturbance from roads negatively affects Andean condor habitat use
KL Speziale, SA Lambertucci, O Olsson
Biological Conservation 141 (7), 1765-1772, 2008
872008
Patterns of alien plant invasions in northwestern Patagonia, Argentina
KL Speziale, C Ezcurra
Journal of Arid Environments 75 (10), 890-897, 2011
802011
Global patterns of vascular plant alpha diversity
FM Sabatini, B Jiménez-Alfaro, U Jandt, M Chytrý, R Field, M Kessler, ...
Nature Communications 13 (1), 4683, 2022
772022
Internal seed dispersal by parrots: an overview of a neglected mutualism
FHJLT Guillermo Blanco, Carolina Bravo, Erica C. Pacificio, Daniel Chamorro ...
PeerJ, 2016
742016
Plant species richness–environment relationships across the Subantarctic–Patagonian transition zone
KL Speziale, A Ruggiero, C Ezcurra
Journal of biogeography 37 (3), 449-464, 2010
602010
Large-scale impacts of multiple co-occurring invaders on monkey puzzle forest regeneration, native seed predators and their ecological interactions
JL Tella, SA Lambertucci, KL Speziale, F Hiraldo
Global Ecology and Conservation 6, 1-15, 2016
512016
Plastic ingestion and dispersion by vultures may produce plastic islands in natural areas
F Ballejo, P Plaza, KL Speziale, AP Lambertucci, SA Lambertucci
Science of the Total Environment 755, 142421, 2021
502021
Neotropical ornithology: Reckoning with historical assumptions, removing systemic barriers, and reimagining the future
L Soares, KL Cockle, E Ruelas Inzunza, JT Ibarra, CI Miño, S Zuluaga, ...
Ornithological Applications 125 (1), duac046, 2023
442023
The role of outcrops in the diversity of Patagonian vegetation: Relicts of glacial palaeofloras?
KL Speziale, C Ezcurra
Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants 207 (2), 141-149, 2012
422012
Nutrient enrichment increases invertebrate herbivory and pathogen damage in grasslands
A Ebeling, AT Strauss, PB Adler, CA Arnillas, IC Barrio, LA Biederman, ...
Journal of Ecology 110 (2), 327-339, 2022
412022
Presumed killers? Vultures, stakeholders, misperceptions, and fake news
SA Lambertucci, A Margalida, KL Speziale, A Amar, F Ballejo, ...
Conservation Science and Practice 3 (6), e415, 2021
412021
Rock outcrops as potential biodiversity refugia under climate change in North Patagonia
KL Speziale, C Ezcurra
Plant Ecology & Diversity 8 (3), 353-361, 2015
372015
Comment on “Worldwide evidence of a unimodal relationship between productivity and plant species richness”
AT Tredennick, PB Adler, JB Grace, WS Harpole, ET Borer, EW Seabloom, ...
Science 351 (6272), 457-457, 2016
322016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20