Παρακολούθηση
Anastasios Rigos
Anastasios Rigos
Institute of Communication and Computer Systems (ICCS - NTUA) ; University of Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Assessment of island beach erosion due to sea level rise: the case of the Aegean archipelago (Eastern Mediterranean)
IN Monioudi, AF Velegrakis, AE Chatzipavlis, A Rigos, T Karambas, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 17 (3), 449-466, 2017
462017
A Chebyshev polynomial radial basis function neural network for automated shoreline extraction from coastal imagery
A Rigos, GE Tsekouras, MI Vousdoukas, A Chatzipavlis, AF Velegrakis
Integrated Computer-Aided Engineering 23 (2), 141-160, 2016
342016
On the systematic development of fast fuzzy vector quantization for grayscale image compression
D Tsolakis, GE Tsekouras, AD Niros, A Rigos
Neural Networks 36, 83-96, 2012
192012
A Hermite neural network incorporating artificial bee colony optimization to model shoreline realignment at a reef-fronted beach
GE Tsekouras, V Trygonis, A Maniatopoulos, A Rigos, A Chatzipavlis, ...
Neurocomputing 280, 32-45, 2018
172018
An experimental analysis of data annotation methodologies for emotion detection in short text posted on social media
M Krommyda, A Rigos, K Bouklas, A Amditis
Informatics 8 (1), 19, 2021
142021
Modeling beach rotation using a novel Legendre polynomial feedforward neural network trained by nonlinear constrained optimization
A Rigos, GE Tsekouras, A Chatzipavlis, AF Velegrakis
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2016
132016
Shoreline extraction from coastal images using Chebyshev polynomials and RBF neural networks
A Rigos, OP Andreadis, M Andreas, MI Vousdoukas, GE Tsekouras, ...
IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and …, 2014
112014
Modeling beach realignment using a neuro-fuzzy network optimized by a novel backtracking search algorithm
A Chatzipavlis, GE Tsekouras, V Trygonis, AF Velegrakis, J Tsimikas, ...
Neural Computing and Applications 31 (6), 1747-1763, 2019
102019
A neural-fuzzy network based on Hermite polynomials to predict the coastal erosion
GE Tsekouras, A Rigos, A Chatzipavlis, A Velegrakis
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 195-205, 2015
102015
On the systematic implementation of artificial neural networks in the classification of variance images and shoreline extraction
A Rigos, MI Vousdoukas, OP Andreadis, GE Tsekouras, AF Velegrakis
Fresenius Environmental Bulletin 23 (11), 2677-2686, 2014
102014
Emotion Detection in Twitter Posts: A Rule-based Algorithm for Annotated Data Acquisition
M Krommyda, A Rigos, K Bouklas, A Amditis
2020 International Conference on Computational Science and Computational …, 2020
92020
A Novel Approach to Image Recoloring for Color Vision Deficiency
GE Tsekouras, A Rigos, S Chatzistamatis, J Tsimikas, K Kotis, G Caridakis, ...
Sensors 21 (8), 2740, 2021
52021
A Systematic Methodology to Modify Color Images for Dichromatic Human Color Vision and its Application in Art Paintings
A Rigos, S Chatzistamatis, GE Tsekouras
International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering …, 2020
52020
Image recoloring of art paintings for the color blind guided by semantic segmentation
S Chatzistamatis, A Rigos, GE Tsekouras
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 261-273, 2020
52020
A methodology to carry out voting classification tasks using a particle swarm optimization-based neuro-fuzzy competitive learning network
A Tamvakis, GE Tsekouras, A Rigos, C Kalloniatis, CN Anagnostopoulos, ...
Evolving Systems 8 (1), 49-69, 2017
52017
A review of urban sustainability criteria under global warming stress
D Papaioannou, A Gakis, NT Athanassoulis, A Rigos, AA Mamali
Interdisciplinary Environmental Review 16 (1), 17-45, 2015
52015
An integrated toolbox for the engagement of citizens in the monitoring of water ecosystems
M Krommyda, A Rigos, SN Bolierakis, T Theodoropoulos, S Tamascelli, ...
Electronics 9 (4), 671, 2020
32020
A Novel, Reliable and Real-time Solution for Triage and Unique Identification of Victims of Mass Casualty Incidents
AA Fay Misichroni, Angelos Stamou, Paul Kuqo, Nikolaos Tousert, Anastasios ...
Sciforum, 2021
2*2021
A novel triage system using Bluetooth devices in support of incident management
A Rigos, E Sdongos, F Misihroni, A Stamou, P Kuqo, E Latsa, A Amditis
Proceedings of 13th International Conference on Sensing Technology (ICST 2019), 2019
22019
A resilient, multi-access communication solution for USaR operations: the INACHUS approach
A Rigos, D Sofianos, V Sourlas, E Sdongos, M Koutsokeras, A Amditis
Fifth International Workshop on Emergency Networks for Public Protection and …, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20