Παρακολούθηση
Fabio Massacci
Fabio Massacci
Chair at Vrije Universiteit, Netherlands and prof. at University of Trento, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of autonomic communications
S Dobson, S Denazis, A Fernández, D Gaïti, E Gelenbe, F Massacci, ...
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems (TAAS) 1 (2), 223-259, 2006
9162006
Modeling security requirements through ownership, permission and delegation
P Giorgini, F Massacci, J Mylopoulos, N Zannone
13th IEEE International Conference on Requirements Engineering (RE'05), 167-176, 2005
2812005
Logical cryptanalysis as a SAT problem
F Massacci, L Marraro
Journal of Automated Reasoning 24 (1), 165-203, 2000
2382000
EXPTIME tableaux for ALC
FM Donini, F Massacci
Artificial Intelligence 124 (1), 87-138, 2000
2032000
Comparing vulnerability severity and exploits using case-control studies
L Allodi, F Massacci
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 17 (1), 1-20, 2014
1542014
Comparing vulnerability severity and exploits using case-control studies
L Allodi, F Massacci
ACM Transactions on Information and System Security (TISSEC) 17 (1), 1-20, 2014
1542014
Requirements engineering meets trust management
P Giorgini, F Massacci, J Mylopoulos, N Zannone
International Conference on Trust Management, 176-190, 2004
1372004
Strongly analytic tableaux for normal modal logics
F Massacci
International Conference on Automated Deduction, 723-737, 1994
1311994
An access control framework for business processes for web services
H Koshutanski, F Massacci
Proceedings of the 2003 ACM workshop on XML security, 15-24, 2003
1202003
Combining deduction and model checking into tableaux and algorithms for converse-PDL
G De Giacomo, F Massacci
Information and Computation 162 (1-2), 117-137, 2000
1192000
Using a security requirements engineering methodology in practice: the compliance with the Italian data protection legislation
F Massacci, M Prest, N Zannone
Computer Standards & Interfaces 27 (5), 445-455, 2005
1182005
Stadyna: Addressing the problem of dynamic code updates in the security analysis of android applications
Y Zhauniarovich, M Ahmad, O Gadyatskaya, B Crispo, F Massacci
Proceedings of the 5th ACM Conference on Data and Application Security and …, 2015
1132015
Integrating Security and Software Engineering: Advances and Future Visions: Advances and Future Visions
H Mouratidis, P Giorgini
Igi Global, 2006
1132006
Requirements engineering for trust management: model, methodology, and reasoning
P Giorgini, F Massacci, J Mylopoulos, N Zannone
International Journal of Information Security 5 (4), 257-274, 2006
1112006
Single step tableaux for modal logics
F Massacci
Journal of Automated Reasoning 24 (3), 319-364, 2000
1062000
Security and trust requirements engineering
P Giorgini, F Massacci, N Zannone
Foundations of Security Analysis and Design III, 237-272, 2005
1052005
Verifying the SET registration protocols
G Bella, F Massacci, LC Paulson
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 21 (1), 77-87, 2003
1002003
Verifying security protocols as planning in logic programming
L Carlucci Aiello, F Massacci
ACM Transactions on Computational Logic (TOCL) 2 (4), 542-580, 2001
992001
Anatomy of exploit kits
V Kotov, F Massacci
International symposium on engineering secure software and systems, 181-196, 2013
942013
Security-by-contract: Toward a semantics for digital signatures on mobile code
N Dragoni, F Massacci, K Naliuka, I Siahaan
European Public Key Infrastructure Workshop, 297-312, 2007
942007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20