Παρακολούθηση
Anthony D. Wagner
Anthony D. Wagner
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psych.stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cognitive control in media multitaskers
E Ophir, C Nass, AD Wagner
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (37), 15583-15587, 2009
22612009
Building memories: remembering and forgetting of verbal experiences as predicted by brain activity
AD Wagner, DL Schacter, M Rotte, W Koutstaal, A Maril, AM Dale, ...
Science 281 (5380), 1188-1191, 1998
20271998
Functional specialization for semantic and phonological processing in the left inferior prefrontal cortex
RA Poldrack, AD Wagner, MW Prull, JE Desmond, GH Glover, ...
Neuroimage 10 (1), 15-35, 1999
17621999
Parietal lobe contributions to episodic memory retrieval
AD Wagner, BJ Shannon, I Kahn, RL Buckner
Trends in cognitive sciences 9 (9), 445-453, 2005
17042005
Left ventrolateral prefrontal cortex and the cognitive control of memory
D Badre, AD Wagner
Neuropsychologia 45 (13), 2883-2901, 2007
14612007
Semantic encoding and retrieval in the left inferior prefrontal cortex: a functional MRI study of task difficulty and process specificity
JB Demb, JE Desmond, AD Wagner, CJ Vaidya, GH Glover, JD Gabrieli
Journal of Neuroscience 15 (9), 5870-5878, 1995
11301995
Multiple routes to memory: distinct medial temporal lobe processes build item and source memories
L Davachi, JP Mitchell, AD Wagner
Proceedings of the National Academy of Sciences 100 (4), 2157-2162, 2003
10822003
Recovering meaning: left prefrontal cortex guides controlled semantic retrieval
AD Wagner, EJ Paré-Blagoev, J Clark, RA Poldrack
Neuron 31 (2), 329-338, 2001
10682001
Observing the transformation of experience into memory
KA Paller, AD Wagner
Trends in cognitive sciences 6 (2), 93-102, 2002
9852002
Dissociable controlled retrieval and generalized selection mechanisms in ventrolateral prefrontal cortex
D Badre, RA Poldrack, EJ Paré-Blagoev, RZ Insler, AD Wagner
Neuron 47 (6), 907-918, 2005
9762005
Medial temporal lobe activations in fMRI and PET studies of episodic encoding and retrieval
DL Schacter, AD Wagner
Hippocampus 9 (1), 7-24, 1999
8521999
Prefrontal–temporal circuitry for episodic encoding and subsequent memory
BA Kirchhoff, AD Wagner, A Maril, CE Stern
Journal of Neuroscience 20 (16), 6173-6180, 2000
6802000
Lobular patterns of cerebellar activation in verbal working-memory and finger-tapping tasks as revealed by functional MRI
JE Desmond, JDE Gabrieli, AD Wagner, BL Ginier, GH Glover
Journal of Neuroscience 17 (24), 9675-9685, 1997
6441997
Hippocampal contributions to episodic encoding: insights from relational and item-based learning
L Davachi, AD Wagner
Journal of neurophysiology 88 (2), 982-990, 2002
6312002
Executive control during episodic retrieval: multiple prefrontal processes subserve source memory
IG Dobbins, H Foley, DL Schacter, AD Wagner
Neuron 35 (5), 989-996, 2002
6102002
Cognitive control and right ventrolateral prefrontal cortex: reflexive reorienting, motor inhibition, and action updating
BJ Levy, AD Wagner
Annals of the New York academy of sciences 1224 (1), 40-62, 2011
6052011
Functional MRI measurement of language lateralization in Wada-tested patients
JE Desmond, JM Sum, AD Wagner, JB Demb, PK Shear, GH Glover, ...
Brain 118 (6), 1411-1419, 1995
5991995
The hippocampal formation in schizophrenia
CA Tamminga, AD Stan, AD Wagner
American Journal of Psychiatry 167 (10), 1178-1193, 2010
5572010
Prefrontal contributions to executive control: fMRI evidence for functional distinctions within lateral prefrontal cortex
AD Wagner, A Maril, RA Bjork, DL Schacter
Neuroimage 14 (6), 1337-1347, 2001
5502001
Selection, integration, and conflict monitoring: assessing the nature and generality of prefrontal cognitive control mechanisms
D Badre, AD Wagner
Neuron 41 (3), 473-487, 2004
5232004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20