Robert H. Morelos-Zaragoza
Robert H. Morelos-Zaragoza
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sjsu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The art of error correcting coding
RH Morelos-Zaragoza
John Wiley & Sons, 2006
8262006
The art of error correcting coding
RH Morelos-Zaragoza
John Wiley & Sons, 2006
8172006
Universal platform for software defined radio
R Kohno, M Abe, N Sasho, S Haruyama, RH Morelos-Zaragoza, F Swarts, ...
US Patent 6,823,181, 2004
1482004
Multilevel coded modulation for unequal error protection and multistage decoding. II. Asymmetric constellations
M Isaka, MPC Fossorier, RH Morelos-Zaragoza, S Lin, H Imai
IEEE Transactions on Communications 48 (5), 774-786, 2000
1272000
Multilevel coded modulation for unequal error protection and multistage decoding .I. Symmetric constellations
RH Morelos-Zaragoza, MPC Fossorier, S Lin, H Imai
IEEE Transactions on Communications 48 (2), 204-213, 2000
127*2000
Integrated circuit, method of circuit configuration and program thereof
R Kohno, K Akai, Y Sanada, R Morelos-Zaragoza, L Michael
US Patent 6,768,337, 2004
852004
Communication system transmitting encoded signal using block lengths with multiple integral relationship
R Morelos-Zaragoza, F Swarts
US Patent 7,003,042, 2006
532006
Decoder for iterative decoding of binary cyclic codes
R Morelos-Zaragoza
US Patent 6,751,770, 2004
442004
Method and apparatus for multi-level coding of digital signals
R Morelos-Zaragoza, S Lin, M Fossorier
US Patent 6,643,332, 2003
432003
Reed-Solomon decoder
R Morelos-Zaragoza
US Patent 6,487,692, 2002
432002
Modulation identification device
D Krupezevic, RM Zaragoza, V Brankovic, M Ratni
US Patent 7,260,156, 2007
362007
A software radio platform with direct conversion: SOPRANO
S Haruyama, RH Morelos-Zaragoza, Y Sanada
Proc. WPMC 1, 237-240, 2001
33*2001
Modulation format identification device and method of same
R Morelos-Zaragoza
US Patent 6,804,309, 2004
222004
On a class of optimal nonbinary linear unequal-error-protection codes for two sets of messages
RH Morelos-Zaragoza, S Lin
IEEE transactions on information theory 40 (1), 196-200, 1994
211994
An RF architecture for software defined receivers
M Abe
Microwave Workshop & Exhibition 2002, Yokohama, 2001
202001
Universal platform for software defined radio
R Kohno, M Abe, N Sasho, S Haruyama, RM Zaragoza, E Sousa, ...
2000 IEEE International Symposium on Intelligent Signal Processing and …, 2000
192000
Decoding trellis coded modulated data with a conventional Viterbi decoder
R Morelos-Zaragoza, A Mogre, C Qian, R Juluri
US Patent 6,138,265, 2000
192000
On primitive BCH codes with unequal error protection capabilities
RH Morelos-Zaragoza, S Lin
IEEE Transactions on Information Theory 41 (3), 788-790, 1995
191995
QPSK block-modulation codes for unequal error protection
RH Morelos-Zaragoza, S Lin
IEEE transactions on information theory 41 (2), 576-581, 1995
191995
A multi-value sequence generated by power residue symbol and trace function over odd characteristic field
Y Nogami, S Uehara, K Tsuchiya, N Begum, H Ino, RH Moleros-Zaragoza
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2016
182016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20