Andreas Schranzhofer
Andreas Schranzhofer
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tik.ee.ethz.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Worst case delay analysis for memory interference in multicore systems
R Pellizzoni, A Schranzhofer, JJ Chen, M Caccamo, L Thiele
2010 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE 2010 …, 2010
2142010
Timing analysis for TDMA arbitration in resource sharing systems
A Schranzhofer, JJ Chen, L Thiele
2010 16th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium …, 2010
1362010
Dynamic power-aware mapping of applications onto heterogeneous mpsoc platforms
A Schranzhofer, JJ Chen, L Thiele
IEEE Transactions on Industrial Informatics 6 (4), 692-707, 2010
1302010
Timing analysis for resource access interference on adaptive resource arbiters
A Schranzhofer, R Pellizzoni, JJ Chen, L Thiele, M Caccamo
2011 17th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium …, 2011
752011
Worst-case response time analysis of resource access models in multi-core systems
A Schranzhofer, R Pellizzoni, JJ Chen, L Thiele, M Caccamo
Design Automation Conference, 332-337, 2010
572010
Energy minimization for periodic real-time tasks on heterogeneous processing units
JJ Chen, A Schranzhofer, L Thiele
2009 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing, 1-12, 2009
512009
Dynamic and adaptive allocation of applications on MPSoC platforms
A Schranzhofer, JJ Chen, L Santinelli, L Thiele
2010 15th Asia and South Pacific Design Automation Conference (ASP-DAC), 885-890, 2010
352010
Power-aware mapping of probabilistic applications onto heterogeneous mpsoc platforms
A Schranzhofer, JJ Chen, L Thiele
2009 15th IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium …, 2009
272009
Timing predictability on multi-processor systems with shared resources
A Schranzhofer, JJ Chen, L Thiele
Embedded Systems Week-Workshop on Reconciling Performance with …, 2009
272009
Real-time analysis of servers for general job arrivals
P Kumar, JJ Chen, L Thiele, A Schranzhofer, GC Buttazzo
2011 IEEE 17th International Conference on Embedded and Real-Time Computing …, 2011
112011
Worst case delay analysis for memory interference in multicore systems. In 2010 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE 2010)
R Pellizzoni, A Schranzhofer, JJ Chen, M Caccamo, L Thiele
IEEE, 2010
92010
Efficiency and predictability in resource sharing multicore systems
A Schranzhofer
TIK-Schriftenreihe 123, 2011
82011
Acquisition for a transmitted reference UWB receiver
A Schranzhofer, Y Wang, AJ van der Veen
2008 IEEE International Conference on Ultra-Wideband 2, 149-152, 2008
72008
Acquisition for a transmitted reference UWB receiver
A Schranzhofer
na, 2007
72007
Memory interference delay estimation for multicore systems
R Pellizzoni, A Schranzhofer, JJ Chen, M Caccamo, L Thiele
Technical report, 2009. Available at http://netfiles. uiuc. edu/rpelliz2/www, 2009
22009
Timing Predictability for Resource Sharing Multicore Systems-Challenges and Open Problems
A Schranzhofer, JJ Chen, L Thiele
eraerts, 52, 2011
12011
Derivation of access request arrival curves for dedicated superblock sequences
G Giannopoulou, N Stoimenov, K Lampka, A Schranzhofer, L Thiele
TIK Report 347, 2012
2012
Shared Resources in Multiprocessor Systems: Modeling Concepts and Comparisons
S Schliecker, M Negrean, A Schranzhofer
ARTIST HW Platforms and MPSoC Technical Meeting, 2010
2010
Energy-Aware Task Partitioning and Processing Unit Allocation for Periodic Real-Time Tasks on Systems with Heterogeneous Processing Units
JJ Chen, A Schranzhofer, L Thiele
Euromicro Technical Committee on Real-Time Systems, 2008
2008
A Platform for Delay Hopped Transmitted Reference UWB Communication System Prototype Development
Y Wang, A Schranzhofer, R van Leuken, AJ van der Veen
ProRISC 2007, Veldhoven, the Netherlands, 272-275, 2007
2007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20