Παρακολούθηση
Prodromos-Vasileios Mekikis
Prodromos-Vasileios Mekikis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Online VNF lifecycle management in an MEC-enabled 5G IoT architecture
I Sarrigiannis, K Ramantas, E Kartsakli, PV Mekikis, A Antonopoulos, ...
IEEE Internet of Things Journal 7 (5), 4183-4194, 2019
882019
Information Exchange in Randomly Deployed Dense WSNs with Wireless Energy Harvesting Capabilities
PV Mekikis, A Antonopoulos, E Kartsakli, AS Lalos, L Alonso, ...
IEEE Transactions on Wireless Communications 15 (4), 3008 - 3018, 2016
822016
Wireless energy harvesting in two-way network coded cooperative communications: A stochastic approach for large scale networks
PV Mekikis, AS Lalos, A Antonopoulos, L Alonso, C Verikoukis
IEEE Communication Letters, 2014
762014
NFV-enabled experimental platform for 5G tactile Internet support in industrial environments
PV Mekikis, K Ramantas, A Antonopoulos, E Kartsakli, L Sanabria-Russo, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (3), 1895-1903, 2019
692019
MAC-aware routing metrics for the internet of things
P Di Marco, G Athanasiou, PV Mekikis, C Fischione
Computer Communications 74, 77-86, 2016
492016
MAC-aware routing metrics for low power and lossy networks
P Di Marco, C Fischione, G Athanasiou, PV Mekikis
2013 Proceedings IEEE INFOCOM, 13-14, 2013
462013
WSN4QoL: a WSN-oriented healthcare system architecture
S Tennina, M Di Renzo, E Kartsakli, F Graziosi, A Lalos, A Antonopoulos, ...
International Journal of Distributed Sensor Networks 2014, 1-16, 2014
432014
Connectivity analysis in clustered wireless sensor networks powered by solar energy
PV Mekikis, E Kartsakli, A Antonopoulos, LG Alonso Zárate, C Verikoukis
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (4), 2389-2401, 2018
402018
Communication Recovery with Emergency Aerial Networks
PV Mekikis, A Antonopoulos, E Kartsakli, L Alonso, C Verikoukis
IEEE Transactions on Consumer Electronics 63 (3), 291-299, 2017
332017
WSN4QoL: WSNs for remote patient monitoring in e-Health applications
S Tennina, M Santos, A Mesodiakaki, PV Mekikis, E Kartsakli, ...
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
302016
Breaking the boundaries of aerial networks with charging stations
PV Mekikis, A Antonopoulos
ICC 2019-2019 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2019
282019
Data driven service orchestration for vehicular networks
A Dalgkitsis, PV Mekikis, A Antonopoulos, C Verikoukis
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 22 (7), 4100-4109, 2020
272020
Connectivity of large-scale WSNs in fading environments under different routing mechanisms
PV Mekikis, E Kartsakli, AS Lalos, A Antonopoulos, L Alonso, ...
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 6553-6558, 2015
252015
A C-RAN based 5G platform with a fully virtualized, SDN controlled optical/wireless fronthaul
K Ramantas, A Antonopoulos, E Kartsakli, PV Mekikis, J Vardakas, ...
2018 20th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2018
242018
A wireless sensor network testbed for event detection in smart homes
PV Mekikis, G Athanasiou, C Fischione
2013 IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor …, 2013
232013
Semiotics architectural framework: End-to-end security, connectivity and interoperability for industrial iot
NE Petroulakis, E Lakka, E Sakic, V Kulkarni, K Fysarakis, I Somarakis, ...
2019 Global IoT Summit (GIoTS), 1-6, 2019
202019
Connectivity analysis in wireless-powered sensor networks with battery-less devices
PV Mekikis, A Antonopoulos, E Kartsakli, L Alonso, C Verikoukis
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2016
202016
Two-tier cellular random network planning for minimum deployment cost.
PV Mekikis, E Kartsakli, A Antonopoulos, AS Lalos, L Alonso, ...
Communications (ICC), 2014 IEEE International Conference on, 1248-1253, 2014
132014
Stochastic modeling of wireless charged wearables for reliable health monitoring in hospital environments
PV Mekikis, A Antonopoulos, E Kartsakli, N Passas, L Alonso, ...
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
122017
SDN-enabled resource management for converged Fi-Wi 5G Fronthaul
E Datsika, JS Vardakas, K Ramantas, PV Mekikis, IT Monroy, LA Neto, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 39 (9), 2772-2788, 2021
112021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20