Παρακολούθηση
Md Hasan Furhad
Md Hasan Furhad
Senior Cyber security Advisor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deloitte.com.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ai-driven cybersecurity: an overview, security intelligence modeling and research directions
IH Sarker, MH Furhad, R Nowrozy
SN Computer Science 2 (3), 1-18, 2021
932021
Restoring atmospheric-turbulence-degraded images
MH Furhad, M Tahtali, A Lambert
Applied optics 55 (19), 5082-5090, 2016
342016
A shortly connected mesh topology for high performance and energy efficient network-on-chip architectures
M Furhad, JM Kim
The Journal of Supercomputing 69 (2), 766-792, 2014
152014
An analysis of reducing communication delay in network-on-chip interconnect architecture
H Furhad, MA Haque, CH Kim, JM Kim
Wireless personal communications 73 (4), 1403-1419, 2013
122013
A data-driven heart disease prediction model through K-means clustering-based anomaly detection
RC Ripan, IH Sarker, SM Hossain, M Anwar, R Nowrozy, MM Hoque, ...
SN Computer Science 2 (2), 1-12, 2021
102021
An Extended Diagonal Mesh Topology for Network-on-Chip Architectures
MH Furhad, JM Kim
International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering 10 (10), 197-210, 2015
92015
A new audio watermarking method based on discrete cosine transform with a gray image
MI Khan, MIH Sarker, K Deb, MH Furhad
International Journal of Computer Science & Information Technology 4 (4), 119, 2012
62012
An isolation forest learning based outlier detection approach for effectively classifying cyber anomalies
RC Ripan, IH Sarker, MM Anwar, M Furhad, F Rahat, MM Hoque, ...
International Conference on Hybrid Intelligent Systems, 270-279, 2020
52020
E-miim: an ensemble-learning-based context-aware mobile telephony model for intelligent interruption management
IH Sarker, ASM Kayes, MH Furhad, MM Islam, MS Islam
AI & SOCIETY 35 (2), 459-467, 2020
42020
Industrial Fault Diagnosis using Hilbert Transform and Texture Features
M Zabin, HJ Choi, J Uddin, MH Furhad, AB Ullah
2021 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp …, 2021
22021
An Effective Heart Disease Prediction Model based on Machine Learning Techniques
RC Ripan, IH Sarker, H Furhad, M Musfique Anwar, MM Hoque
International Conference on Hybrid Intelligent Systems, 280-288, 2020
22020
Predicting Diabetes Mellitus and Analysing Risk-Factors Correlation
MF Faruque, A Asaduzzaman, SMM Hossain, MH Furhad, IH Sarker
EAI Endorsed Transactions on Pervasive Health and Technology 5 (20), e7-e7, 2019
22019
Object detection from images obtained through underwater turbulence medium
MH Furhad, M Tahtali, A Lambert
Unconventional and Indirect Imaging, Image Reconstruction, and Wavefront …, 2017
22017
Faking smart industry: exploring cyber-threat landscape deploying cloud-based honeypot
SM Rashid, A Haq, ST Hasan, MH Furhad, M Ahmed, AB Ullah
Wireless Networks, 1-15, 2022
12022
CHAPTER NINE EXPLORING E-COMMERCE IN CYBER SECURITY CONTEXT THROUGH BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
MDH FURHAD, S SADIK, M AHMED
Blockchain in Data Analytics, 216, 2020
12020
A hybrid framework for detecting structured query language injection attacks in web-based applications.
M Furhad, RK Chakrabortty, MJ Ryan, J Uddin, IH Sarker
International Journal of Electrical & Computer Engineering (2088-8708) 12 (5), 2022
2022
Faking Smart Industry: A Honeypot-Driven Approach for Exploring Cyber Security Threat Landscape
SM Rashid, A Haq, ST Hasan, MH Furhad, M Ahmed, ASSM Barkat Ullah
International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks …, 2022
2022
Surrogate Approximation on Bilevel Multi Follower Optimization Problems
MM Islam, AB Ullah, MH Furhad, S Nazah
2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1663-1671, 2020
2020
A Fuzzy-Based Study for Biomedical Imaging Applications
F Ahmed, TUA Chowdhury, M Furhad
Proceedings of International Joint Conference on Computational Intelligence …, 2020
2020
A Study on Monitoring Coastal Areas for Having a Better Underwater Surveillance Perspective
H Furhad, M Ahmed, ASSM Ullah
Proceedings of International Joint Conference on Computational Intelligence …, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20