Παρακολούθηση
Petre (Peter) Stoica (0000-0002-7957-3711)
Petre (Peter) Stoica (0000-0002-7957-3711)
Professor of Systems Modeling, Uppsala University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα it.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spectral Analysis of Signals
P Stoica, R Moses
Prentice-Hall, Upper Saddle River, NJ, 2005
41672005
MUSIC, maximum likelihood, and Cramer-Rao bound
P Stoica, A Nehorai
IEEE Transactions on Acoustics, speech, and signal processing 37 (5), 720-741, 1989
37021989
Introduction to spectral analysis
P Stoica, R Moses
Prentice hall, 1997
35851997
MIMO radar with colocated antennas
J Li, P Stoica
IEEE signal processing magazine 24 (5), 106-114, 2007
28482007
MIMO Radar Signal Processing
J Li, P Stoica
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, 2009
21882009
On robust Capon beamforming and diagonal loading
J Li, P Stoica, Z Wang
IEEE transactions on signal processing 51 (7), 1702-1715, 2003
18122003
Space-time block coding for wireless communications
EG Larsson, P Stoica, G Ganesan
Cambridge university press, 2003
14492003
Model-order selection: a review of information criterion rules
P Stoica, Y Selen
IEEE Signal Processing Magazine 21 (4), 36-47, 2004
14062004
Performance study of conditional and unconditional direction-of-arrival estimation
P Stoica, A Nehorai
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 38 (10), 1783-1795, 1990
14011990
Subspace methods for system identification
T Katayama
Springer Science & Business Media, 2006
13072006
Generalized linear precoder and decoder design for MIMO channels using the weighted MMSE criterion
H Sampath, P Stoica, A Paulraj
IEEE Transactions on Communications 49 (12), 2198-2206, 2001
11302001
Maximum likelihood methods for direction-of-arrival estimation
P Stoica, KC Sharman
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 38 (7), 1132-1143, 1990
11171990
Optimal designs for space-time linear precoders and decoders
A Scaglione, P Stoica, S Barbarossa, GB Giannakis, H Sampath
IEEE Transactions on Signal Processing 50 (5), 1051-1064, 2002
10702002
Robust Adaptive Beamforming
J Li, P Stoica
John Wiley, 2006
10532006
On probing signal design for MIMO radar
P Stoica, J Li, Y Xie
IEEE Transactions on Signal Processing 55 (8), 4151-4161, 2007
10142007
Instrumental variable methods for system identification
T Söderström, P Stoica
Circuits, Systems and Signal Processing 21 (1), 1-9, 2002
8682002
MUSIC, maximum likelihood, and Cramer-Rao bound: further results and comparisons
P Stoica, A Nehorai
IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing 38 (12), 2140-2150, 1990
7991990
On parameter identifiability of MIMO radar
J Li, P Stoica, L Xu, W Roberts
IEEE signal processing letters 14 (12), 968-971, 2007
7722007
Efficient mixed-spectrum estimation with applications to target feature extraction
J Li, P Stoica
IEEE transactions on signal processing 44 (2), 281-295, 1996
7301996
Source localization and sensing: A nonparametric iterative adaptive approach based on weighted least squares
T Yardibi, J Li, P Stoica, M Xue, AB Baggeroer
IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 46 (1), 425-443, 2010
6982010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20