Παρακολούθηση
Paschalis Oustadakis
Paschalis Oustadakis
Permanent Laboratory and Teaching Staff
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα metal.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Red mud addition in the raw meal for the production of Portland cement clinker
PE Tsakiridis, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis
Journal of Hazardous Materials 116 (1-2), 103-110, 2004
5362004
Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD): Part I: Characterization and leaching by diluted sulphuric acid
P Oustadakis, PE Tsakiridis, A Katsiapi, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 179 (1-3), 1-7, 2010
2882010
Titanium leaching from red mud by diluted sulfuric acid at atmospheric pressure
S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis, PE Tsakiridis, C Markopoulos
Journal of hazardous materials 157 (2-3), 579-586, 2008
2712008
Aluminium recovery during black dross hydrothermal treatment
PE Tsakiridis, P Oustadakis, S Agatzini-Leonardou
Journal of Environmental Chemical Engineering 1 (1-2), 23-32, 2013
1442013
Hydrometallurgical process for zinc recovery from electric arc furnace dust (EAFD). Part II: Downstream processing and zinc recovery by electrowinning
PE Tsakiridis, P Oustadakis, A Katsiapi, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 179 (1-3), 8-14, 2010
1122010
Hydrometallurgical process for the separation and recovery of nickel from sulphate heap leach liquor of nickeliferrous laterite ores
S Agatzini-Leonardou, PE Tsakiridis, P Oustadakis, T Karidakis, ...
Minerals Engineering 22 (14), 1181-1192, 2009
1122009
Cobalt recovery from mixed Co–Mn hydroxide precipitates by ammonia–ammonium carbonate leaching
A Katsiapi, PE Tsakiridis, P Oustadakis, S Agatzini-Leonardou
Minerals Engineering 23 (8), 643-651, 2010
622010
Nickel and cobalt precipitation from sulphate leach liquor using MgO pulp as neutralizing agent
P Oustadakis, S Agatzini-Leonardou, PE Tsakiridis
Minerals Engineering 19 (11), 1204-1211, 2006
592006
Use of jarosite/alunite precipitate as a substitute for gypsum in Portland cement
M Katsioti, P Boura, S Agatzini, PE Tsakiridis, P Oustadakis
Cement and concrete composites 27 (1), 3-9, 2005
542005
Zinc recovery from purified electric arc furnace dust leach liquors by chemical precipitation
P Xanthopoulos, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis, PE Tsakiridis
Journal of environmental chemical engineering 5 (4), 3550-3559, 2017
492017
Hydrometallurgical treatment of steelmaking electric arc furnace dusts (EAFD)
V Montenegro, P Oustadakis, PE Tsakiridis, S Agatzini-Leonardou
Metallurgical and Materials Transactions B 44, 1058-1069, 2013
482013
Hydrometallurgical treatment of EAF dust by direct sulphuric acid leaching at atmospheric pressure
V Montenegro, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis, P Tsakiridis
Waste and biomass valorization 7, 1531-1548, 2016
442016
Black dross leached residue: An alternative raw material for Portland cement clinker
PE Tsakiridis, P Oustadakis, S Agatzini-Leonardou
Waste and Biomass Valorization 5, 973-983, 2014
362014
Synthesis of TiO2 nano-powders prepared from purified sulphate leach liquor of red mud
PE Tsakiridis, P Oustadakis, A Katsiapi, M Perraki, S Agatzini-Leonardou
Journal of hazardous materials 194, 42-47, 2011
362011
Examination of the jarosite–alunite precipitate addition in the raw meal for the production of Portland and sulfoaluminate-based cement clinkers
M Katsioti, PE Tsakiridis, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis
International Journal of Mineral Processing 76 (4), 217-224, 2005
272005
Examination of the jarosite–alunite precipitate addition in the raw meal for the production of Portland cement clinker
PE Tsakiridis, S Agatzini-Leonardou, P Oustadakis, M Katsioti, ...
Cement and concrete research 35 (11), 2066-2073, 2005
202005
Removal of aluminum and chromium from nickel–cobalt sulphate solutions
S Agatzini, P Oustadakis, G Zafeiratos
Greek patent, 1999
161999
Examination of the jarosite–alunite precipitate addition in the raw meal for the production of sulfoaluminate cement clinker
M Katsioti, PE Tsakiridis, S Leonardou-Agatzini, P Oustadakis
Journal of hazardous materials 131 (1-3), 187-194, 2006
152006
Simultaneous removal of soluble metal species and nitrate from acidic and saline industrial wastewater in a pilot-scale biofilm reactor
P Mendrinou, A Hatzikioseyian, P Kousi, P Oustadakis, P Tsakiridis, ...
Environmental Processes 8 (4), 1481-1499, 2021
132021
Utilization of jarosite/alunite residue for mortars restoration production
M Katsioti, O Mauridou, A Moropoulou, E Aggelakopoulou, PE Tsakiridis, ...
Materials and structures 43, 167-177, 2010
132010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20