Παρακολούθηση
Juan Nieto
Juan Nieto
Microsoft - Mixed Reality and AI Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Consistency of the EKF-SLAM algorithm
T Bailey, J Nieto, J Guivant, M Stevens, E Nebot
2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2006
7092006
Voxblox: Incremental 3d euclidean signed distance fields for on-board mav planning
H Oleynikova, Z Taylor, M Fehr, R Siegwart, J Nieto
2017 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2017
3692017
From perception to decision: A data-driven approach to end-to-end motion planning for autonomous ground robots
M Pfeiffer, M Schaeuble, J Nieto, R Siegwart, C Cadena
2017 ieee international conference on robotics and automation (icra), 1527-1533, 2017
3412017
Consistency of the FastSLAM algorithm
T Bailey, J Nieto, E Nebot
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
3332006
Fastslam: An efficient solution to the simultaneous localization and mapping problem with unknown data association
S Thrun, M Montemerlo, D Koller, B Wegbreit, J Nieto, E Nebot
Journal of Machine Learning Research 4 (3), 380-407, 2004
3072004
Segmatch: Segment based place recognition in 3d point clouds
R Dubé, D Dugas, E Stumm, J Nieto, R Siegwart, C Cadena
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5266-5272, 2017
2592017
weednet: Dense semantic weed classification using multispectral images and mav for smart farming
I Sa, Z Chen, M Popović, R Khanna, F Liebisch, J Nieto, R Siegwart
IEEE robotics and automation letters 3 (1), 588-595, 2017
2322017
Continuous-time trajectory optimization for online uav replanning
H Oleynikova, M Burri, Z Taylor, J Nieto, R Siegwart, E Galceran
2016 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2016
2202016
Approximate inference in state-space models with heavy-tailed noise
G Agamennoni, JI Nieto, EM Nebot
IEEE Transactions on Signal Processing 60 (10), 5024-5037, 2012
2172012
Real time data association for FastSLAM
J Nieto, J Guivant, E Nebot, S Thrun
2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No …, 2003
1842003
Recursive scan-matching SLAM
J Nieto, T Bailey, E Nebot
Robotics and Autonomous systems 55 (1), 39-49, 2007
1632007
An outlier-robust Kalman filter
G Agamennoni, JI Nieto, EM Nebot
2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1551-1558, 2011
1542011
WeedMap: A large-scale semantic weed mapping framework using aerial multispectral imaging and deep neural network for precision farming
I Sa, M Popović, R Khanna, Z Chen, P Lottes, F Liebisch, J Nieto, ...
Remote Sensing 10 (9), 1423, 2018
1532018
Robust inference of principal road paths for intelligent transportation systems
G Agamennoni, JI Nieto, EM Nebot
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 12 (1), 298-308, 2010
1302010
Volumetric instance-aware semantic mapping and 3D object discovery
M Grinvald, F Furrer, T Novkovic, JJ Chung, C Cadena, R Siegwart, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (3), 3037-3044, 2019
1282019
SegMap: 3d segment mapping using data-driven descriptors
R Dubé, A Cramariuc, D Dugas, J Nieto, R Siegwart, C Cadena
arXiv preprint arXiv:1804.09557, 2018
1262018
Reinforced imitation: Sample efficient deep reinforcement learning for mapless navigation by leveraging prior demonstrations
M Pfeiffer, S Shukla, M Turchetta, C Cadena, A Krause, R Siegwart, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 3 (4), 4423-4430, 2018
1242018
Navigation and mapping in large unstructured environments
J Guivant, E Nebot, J Nieto, F Masson
The International Journal of Robotics Research 23 (4-5), 449-472, 2004
1182004
Scan-SLAM: Combining EKF-SLAM and scan correlation
J Nieto, T Bailey, E Nebot
Field and service robotics, 167-178, 2006
1152006
Orchard fruit segmentation using multi-spectral feature learning
C Hung, J Nieto, Z Taylor, J Underwood, S Sukkarieh
2013 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2013
1082013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20