Παρακολούθηση
Sotiris Christodoulou
Sotiris Christodoulou
Assistant Professor at Electrical and Computer Engineering Department at University of the
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uop.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparative evaluation of javascript frameworks
A Gizas, S Christodoulou, T Papatheodorou
Proceedings of the 21st International Conference on World Wide Web, 513-514, 2012
962012
Evaluation of hypermedia application development and management systems
SP Christodoulou, GD Styliaras, TS Papatheodrou
Proceedings of the ninth ACM conference on Hypertext and hypermedia: links …, 1998
881998
WWW2000: The Developer's view and a practitioner's approach to Web Engineering
SP Christodoulou, PA Zafiris, TS Papatheodorou
Proc. Second ICSE Workshop on Web Engineering 4, 75-92, 2000
442000
Student and in-service teachers’ acceptance of spatial hypermedia in their teaching: The case of HyperSea
G Koutromanos, G Styliaras, S Christodoulou
Education and Information Technologies 20, 559-578, 2015
382015
Haptics technology in Educational Applications, a Case Study.
M Pantelios, L Tsiknas, SP Christodoulou, TS Papatheodorou
J. Digit. Inf. Manag. 2 (4), 171-178, 2004
282004
Web Engineering: The Developers’ View and a Practitioner’s Approach
SP Christodoulou, PA Zafiris, TS Papatheodorou
Web Engineering: Managing Diversity and Complexity of Web Application …, 2001
192001
Towards Web 3.0: A unifying architecture for next generation web applications
T Pomonis, DA Koutsomitropoulos, SP Christodoulou, TS Papatheodorou
Handbook of Research on Web 2.0, 3.0, and X. 0: Technologies, Business, and …, 2010
162010
Digital art 2.0: art meets web 2.0 trend
SP Christodoulou, GD Styliaras
Proceedings of the 3rd international conference on Digital Interactive Media …, 2008
162008
Towards a dynamic waste collection management system using real-time and forecasted data
G Asimakopoulos, S Christodoulou, A Gizas, V Triantafillou, G Tzimas, ...
Proceedings of the 16th international conference on engineering applications …, 2015
152015
Architecture and Implementation Issues, Towards a Dynamic Waste Collection Management System
G Asimakopoulos, S Christodoulou, A Gizas, V Triantafillou, G Tzimas, ...
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1383-1388, 2015
112015
Web Engineering Resources Portal (WEP): A Reference Model and Guide
SP Christodoulou, TS Papatheodorou
Web Engineering: Principles and Techniques, 31-75, 2005
92005
Haptic devices in Virtual Reality used for Education: Designing and educational testing of an innovative system
SP Christodoulou, DM Garyfallidou, MN Gavala, GS Ioannidis, ...
Proceedings of International Conference ICL2005 (Interactive Computer Aided …, 2005
82005
Dynacargo routing subsystem and its algorithms for efficient urban waste collection
S Christodoulou, P Alefragis, A Gizas, G Asimakopoulos, V Triantafillou
11th International Conference on the Practice and Theory of Automated …, 2016
72016
Interactive education based on haptic technologies and educational testing of an innovative system
S Christodoulou, D Garyfallidou, G Ioannidis, T Papatheodorou
International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET) 3 (2), 4-19, 2008
72008
A Practitioners's Approach to Evolving and Remodeling Large-Scale WWW Sites
PA Zafiris, NP Georgantis, GE Kalamaras, SP Christodoulou, ...
PROCEEDINGS OF THE ANNUAL HAWAII INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCES …, 2001
72001
Dynacargo: the evaluation results of a dynamic waste collection management system based on real-time and forecasted data
G Asimakopoulos, S Christodoulou, P Alefragis, A Gizas, V Triantafillou
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-5, 2016
62016
Functional specifications and architecture of a dynamic routing system for urban waste collection using real-time information
G Asimakopoulos, S Christodoulou, A Gizas, V Triantafillou, G Tzimas, ...
IADIS 13th International Conference on WWW/Internet, 25-27, 2014
62014
What kind of haptic devices and applications are needed in education? Requirements, specifications and hands-on experience derived from an IST project
SP Christodoulou, DM Garyfallidou, GS Ioannidis, TS Papatheodorou, ...
The Journal for Open and Distance Education and Educational Technology 5 (1), 2009
52009
WEP: A Reference Model and the Portal of Web Engineering Resources
SP Christodoulou, TS Papatheodorou
Proc. Intl Workshop on Web Engineering, 2004
52004
Towards Web 3.0: A Unified Development Process for Web Applications Combining Semantic Web and Web 2.0 Technologies
T Pomonis, SP Christodoulou, AB Gizas
Engineering Management Reviews (EMR) 2 (2), 45-53, 2013
32013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20