Παρακολούθηση
Kotsa Kalliopi
Kotsa Kalliopi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, randomised placebo-controlled trial
AF Hernandez, JB Green, S Janmohamed, RB D'Agostino, CB Granger, ...
The Lancet 392 (10157), 1519-1529, 2018
12352018
A CTLA‐4 gene polymorphism is associated with both Graves' disease and autoimmune hypothyroidism
K Kotsa, PF Watson, AP Weetman
Clinical endocrinology 46 (5), 551-554, 1997
3401997
The effects of a combined strength and aerobic exercise program on glucose control and insulin action in women with type 2 diabetes
SP Tokmakidis, CE Zois, KA Volaklis, K Kotsa, AM Touvra
European journal of applied physiology 92 (4), 437-442, 2004
2942004
Tirzepatide versus insulin glargine in type 2 diabetes and increased cardiovascular risk (SURPASS-4): a randomised, open-label, parallel-group, multicentre, phase 3 trial
S Del Prato, SE Kahn, I Pavo, GJ Weerakkody, Z Yang, J Doupis, ...
The Lancet 398 (10313), 1811-1824, 2021
2722021
Role of vitamin D treatment in glucose metabolism in polycystic ovary syndrome
K Kotsa, MP Yavropoulou, O Anastasiou, JG Yovos
Fertility and sterility 92 (3), 1053-1058, 2009
2032009
Vitamin D and chronic diseases: the current state of the art
G Muscogiuri, B Altieri, C Annweiler, G Balercia, HB Pal, BJ Boucher, ...
Archives of toxicology 91, 97-107, 2017
1852017
Combined strength and aerobic training increases transforming growth factor-β1 in patients with type 2 diabetes
AM Touvra, KA Volaklis, AT Spassis, CE Zois, HT Douda, K Kotsa, ...
Hormones 10, 125-130, 2011
1582011
Vitamin D and cardiovascular disease: From atherosclerosis to myocardial infarction and stroke
G Muscogiuri, C Annweiler, G Duval, S Karras, G Tirabassi, G Salvio, ...
International journal of cardiology 230, 577-584, 2017
1342017
Vitamin D and diabetes mellitus: Causal or casual association?
M Grammatiki, E Rapti, S Karras, RA Ajjan, K Kotsa
Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders 18 (2), 227-241, 2017
1072017
Vitamin D administration during pregnancy as prevention for pregnancy, neonatal and postnatal complications
CL Wagner, BW Hollis, K Kotsa, H Fakhoury, SN Karras
Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders 18, 307-322, 2017
1012017
Lipoprotein profile, glycemic control and physical fitness after strength and aerobic training in post-menopausal women with type 2 diabetes
ZE Christos, SP Tokmakidis, KA Volaklis, K Kotsa, AM Touvra, E Douda, ...
European journal of applied physiology 106, 901-907, 2009
862009
Maternal vitamin D levels during pregnancy and neonatal health: evidence to date and clinical implications
SN Karras, H Fakhoury, G Muscogiuri, WB Grant, JM van den Ouweland, ...
Therapeutic advances in musculoskeletal disease 8 (4), 124-135, 2016
842016
Vitamin D in fibromyalgia: a causative or confounding biological interplay?
S Karras, E Rapti, S Matsoukas, K Kotsa
Nutrients 8 (6), 343, 2016
712016
No association between a thyrotropin receptor gene polymorphism and Graves' disease in the female population
KD Kotsa, PF Watson, AP Weetman
Thyroid 7 (1), 31-33, 1997
681997
VDR TaqI is associated with obesity in the Greek population
Y Vasilopoulos, T Sarafidou, K Kotsa, M Papadimitriou, Y Goutzelas, ...
Gene 512 (2), 237-239, 2013
662013
The role of telenursing in the management of Diabetes Type 1: A randomized controlled trial
K Kotsani, V Antonopoulou, A Kountouri, M Grammatiki, E Rapti, S Karras, ...
International journal of nursing studies 80, 29-35, 2018
612018
Cinin hyperparathyroidism secondary to X-linked hypophosphatemic rickets: case report and brief literature review
MP Yavropoulou, K Kotsa, AG Psarrakou, A Papazisi, T Tranga, S Ventis, ...
Hormones 9, 274-278, 2010
542010
Randomized Clinical Trial Comparing Basal Insulin Peglispro and Insulin Glargine in Patients With Type 2 Diabetes Previously Treated With Basal Insulin: IMAGINE 5
CAM Buse JB, Rodbard HW, Trescoli Serrano C, Luo J, Ivanyi T, Bue-Valleskey ...
Diabetes Care 39 (1), 92-100, 2016
512016
Obesity, metabolic syndrome and the risk of microvascular complications in patients with diabetes mellitus
N Katsiki, P Anagnostis, K Kotsa, DG Goulis, DP Mikhailidis
Current pharmaceutical design 25 (18), 2051-2059, 2019
502019
The incretin effect and secretion in obese and lean women with polycystic ovary syndrome: a pilot study
C Pontikis, MP Yavropoulou, KA Toulis, K Kotsa, K Kazakos, A Papazisi, ...
Journal of women's health 20 (6), 971-976, 2011
452011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20