Παρακολούθηση
Michail (Michalis) Matthaiou
Michail (Michalis) Matthaiou
Professor of Communications Engineering & Signal Processing, IEEE Fellow, Queen's University Belfast
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα qub.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Millimeter wave communications for future mobile networks
M Xiao, S Mumtaz, Y Huang, L Dai, Y Li, M Matthaiou, GK Karagiannidis, ...
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 35 (9), 1909-1935, 2017
8442017
8 Distributed Massive MIMO in Cellular Networks
M Matthaiou, S Jin
Key Technologies for 5G Wireless Systems, 151, 2017
642*2017
Power scaling of uplink massive MIMO systems with arbitrary-rank channel means
Q Zhang, S Jin, KK Wong, H Zhu, M Matthaiou
IEEE Journal on Selected Topics in Signal Processing 8 (5), 966–981, 2014
5012014
Prospective Multiple Antenna Technologies for Beyond 5G
J Zhang, E Björnson, M Matthaiou, DWK Ng, H Yang, DJ Love
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 38, 1637–1660, 2020
4322020
On the total energy efficiency of cell-free massive MIMO
HQ Ngo, LN Tran, TQ Duong, M Matthaiou, EG Larsson
IEEE Transactions on Green Communications and Networking 2 (1), 25-39, 2017
4252017
Multipair full-duplex relaying with massive arrays and linear processing
H Ngo, H Suraweera, M Matthaiou, E Larsson
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 32 (9), 1721- 1737, 2014
4222014
Massive MIMO with non-ideal arbitrary arrays: Hardware scaling laws and circuit-aware design
E Björnson, M Matthaiou, M Debbah
IEEE Transactions on Wireless Communications 14 (8), 4353-4368, 2015
3542015
A New Look at Dual-Hop Relaying: Performance Limits with Hardware Impairments
E Björnson, M Matthaiou, M Debbah
Communications, IEEE Transactions on 61 (11), 4512-4525, 2013
3542013
Beam Division Multiple Access Transmission for Massive MIMO Communications
C Sun, X Gao, S Jin, M Matthaiou, Z Ding, C Xiao
IEEE Transactions on Communications 63 (6), 2170-2184, 2015
3142015
ENORM: A Framework For Edge NOde Resource Management
N Wang, B Varghese, M Matthaiou, DS Nikolopoulos
IEEE transactions on services computing 13 (6), 1086-1099, 2017
2152017
The Fisher–Snedecor Distribution: A Simple and Accurate Composite Fading Model
SK Yoo, SL Cotton, PC Sofotasios, M Matthaiou, M Valkama, ...
IEEE Communications Letters 21 (7), 1661-1664, 2017
1622017
Two-Way Relaying Under the Presence of Relay Transceiver Hardware Impairments
M Matthaiou, A Papadogiannis, E Bjornson, M Debbah
IEEE Communications Letters 6 (17), 1136-1139, 2013
1552013
Uplink Performance Analysis of Multicell MU-MIMO Systems with ZF Receivers
HQ Ngo, M Matthaiou, TQ Duong, EG Larsson
Vehicular Technology, IEEE Transactions on 62 (9), 4471-4483, 2012
1542012
On the condition number distribution of complex Wishart matrices
M Matthaiou, MR McKay, PJ Smith, J Nossek
Communications, IEEE Transactions on 58 (6), 1705-1717, 2010
1482010
Multiuser Relaying over Mixed RF/FSO Links
N Miridakis, M Matthaiou, G Karagiannidis
Communications, IEEE Transactions on 62 (5), 1634-1645, 2014
1362014
Sum rate analysis of ZF receivers in distributed MIMO systems
M Matthaiou, C Zhong, MR McKay, T Ratnarajah
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 31 (2), 180-191, 2013
1332013
Diversity combining in hybrid RF/FSO systems with PSK modulation
ND Chatzidiamantis, GK Karagiannidis, EE Kriezis, M Matthaiou
2011 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2011
1302011
Massive MIMO with Optimal Power and Training Duration Allocation
HQ Ngo, M Matthaiou, EG Larsson
Wireless Communications, IEEE Letters, 2014
1212014
Two-Way AF Relaying in the Presence of Co-Channel Interference
E Soleimani-Nasab, M Matthaiou, M Ardebilipour, G Karagiannidis
IEEE Transactions on Communications 61 (8), 3156-3169, 2013
1092013
Sum-rate and power scaling of massive MIMO systems with channel aging
C Kong, C Zhong, AK Papazafeiropoulos, M Matthaiou, Z Zhang
IEEE transactions on communications 63 (12), 4879-4893, 2015
1072015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20