Παρακολούθηση
Stefan Aarninkhof
Stefan Aarninkhof
Boskalis, Delft University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aarninkhof.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The state of the world’s beaches
A Luijendijk, G Hagenaars, R Ranasinghe, F Baart, G Donchyts, ...
Scientific reports 8 (1), 1-11, 2018
7272018
Variability of shore and shoreline evolution
MJF Stive, SGJ Aarninkhof, L Hamm, H Hanson, M Larson, KM Wijnberg, ...
Coastal engineering 47 (2), 211-235, 2002
3752002
A video-based technique for mapping intertidal beach bathymetry
SGJ Aarninkhof, IL Turner, TDT Dronkers, M Caljouw, L Nipius
Coastal Engineering 49 (4), 275-289, 2003
3542003
A new alternative to saving our beaches from sea-level rise: The sand engine
MJF Stive, MA De Schipper, AP Luijendijk, SGJ Aarninkhof, ...
Journal of Coastal Research 29 (5), 1001-1008, 2013
3502013
Building with Nature: in search of resilient storm surge protection strategies
E Van Slobbe, HJ de Vriend, S Aarninkhof, K Lulofs, M de Vries, P Dircke
Natural hazards 66, 1461-1480, 2013
2392013
The CoastView project: Developing video-derived Coastal State Indicators in support of coastal zone management
M Davidson, M Van Koningsveld, A de Kruif, J Rawson, R Holman, ...
Coastal Engineering 54 (6-7), 463-475, 2007
1912007
Sustainable hydraulic engineering through building with nature
HJ De Vriend, M van Koningsveld, SGJ Aarninkhof, MB de Vries, ...
Journal of Hydro-environment research 9 (2), 159-171, 2015
1742015
Application of remote sensing video systems to coastline management problems
A Kroon, MA Davidson, SGJ Aarninkhof, R Archetti, C Armaroli, ...
Coastal Engineering 54 (6-7), 493-505, 2007
1572007
Modelling of coastal evolution on yearly to decadal time scales
H Hanson, S Aarninkhof, M Capobianco, JA Jimenez, M Larson, ...
Journal of Coastal Research, 790-811, 2003
1532003
The performance of shoreline detection models applied to video imagery
NG Plant, SGJ Aarninkhof, IL Turner, KS Kingston
Journal of Coastal Research 23 (3), 658-670, 2007
1362007
Nearshore subtidal bathymetry from time‐exposure video images
SGJ Aarninkhof, BG Ruessink, JA Roelvink
Journal of Geophysical Research: Oceans 110 (C6), 2005
1292005
Nearshore bathymetry derived from video imagery
SGJ Aarninkhof
Delft University Press, 2003
1112003
Monitoring the nearshore with video
SGJ Aarninkhof, RA Holman
Backscatter 10 (2), 8-11, 1999
1081999
Nourishment design and evaluation: applicability of model concepts
M Capobianco, H Hanson, M Larson, H Steetzel, MJF Stive, Y Chatelus, ...
Coastal Engineering 47 (2), 113-135, 2002
942002
Nearshore bar crest location quantified from time-averaged X-band radar images
BG Ruessink, PS Bell, IMJ Van Enckevort, SGJ Aarninkhof
Coastal Engineering 45 (1), 19-32, 2002
812002
Argus-based monitoring of intertidal beach morphodynamics
SGJ Aarninkhof
Proceedings of Coastal Sediments 99, 1999
791999
CZM applications of Argus coastal imaging at the Gold Coast, Australia
IL Turner, SGJ Aarninkhof, TDT Dronkers, J McGrath
Journal of Coastal Research 20 (3), 739-752, 2004
752004
Coastal imaging applications and research in Australia
IL Turner, SGJ Aarninkhof, RA Holman
Journal of Coastal Research 22 (1), 37-48, 2006
702006
The role of video imagery in predicting daily to monthly coastal evolution
MWJ Smit, SGJ Aarninkhof, KM Wijnberg, M González, KS Kingston, ...
Coastal engineering 54 (6-7), 539-553, 2007
692007
‘Building with nature’: the new Dutch approach to coastal and river works
H de Vriend, M van Koningsveld, S Aarninkhof
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Civil Engineering 167 (1 …, 2014
662014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20