Παρακολούθηση
Elia Apostolopoulou
Elia Apostolopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.cat - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geographies of the COVID-19 pandemic
R Rose-Redwood, R Kitchin, E Apostolopoulou, L Rickards, T Blackman, ...
Dialogues in Human Geography 10 (2), 97-106, 2020
2282020
Biodiversity offsetting and conservation: reframing nature to save it
E Apostolopoulou, WM Adams
Oryx 51 (1), 23-31, 2017
1792017
Neoliberal capitalism and conservation in the post‐crisis era: The dialectics of “green” and “un‐green” grabbing in Greece and the UK
E Apostolopoulou, WM Adams
Antipode 47 (1), 15-35, 2015
1752015
Conceptual gaps in the national strategy for the implementation of the European Natura 2000 policy in Greece
E Apostolopoulou, JD Pantis
Biological conservation 142 (1), 221-237, 2009
1732009
A review of green infrastructure research in Europe: Challenges and opportunities
A Chatzimentor, E Apostolopoulou, AD Mazaris
Landscape and Urban Planning 198, 103775, 2020
1582020
Green Infrastructure in Europe: Boundary object or ecological trap?
E Garmendia, E Apostolopoulou, WM Adams, D Bormpoudakis
Land Use Policy 56, 315-319, 2016
1482016
Human activities in Natura 2000 sites
MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, ...
Environmental management 51 (5), 1025-1033, 2013
1222013
Public participation and environmental justice in biodiversity governance in Finland, Greece, Poland and the UK
R Paloniemi, E Apostolopoulou, J Cent, D Bormpoudakis, A Scott, ...
Environmental Policy and Governance 25 (5), 330-342, 2015
1002015
Participation in the management of Greek Natura 2000 sites: Evidence from a cross-level analysis
E Apostolopoulou, EG Drakou, K Pediaditi
Journal of environmental management 113, 308-318, 2012
832012
Governance rescaling and the neoliberalization of nature
E Apostolopoulou, D Bormpoudakis, R Paloniemi, J Cent, ...
International Journal of Sustainable Development & World Ecology 21 (6), 481-494, 2014
782014
Reviewing 15 years of research on neoliberal conservation: Towards a decolonial, interdisciplinary, intersectional and community-engaged research agenda
E Apostolopoulou, A Chatzimentor, S Maestre-Andrés, M Requena-i-Mora, ...
Geoforum 124, 236-256, 2021
752021
Cutting nature to fit: Urbanization, neoliberalism and biodiversity offsetting in England
E Apostolopoulou, WM Adams
Geoforum 98, 214-225, 2019
752019
Tracing the Links between Infrastructure‐Led Development, Urban Transformation, and Inequality in China’s Belt and Road Initiative
E Apostolopoulou
Antipode, 2021
672021
Vegetation coverage change in the EU: patterns inside and outside Natura 2000 protected areas
AS Kallimanis, K Touloumis, J Tzanopoulos, AD Mazaris, ...
Biodiversity and Conservation 24 (3), 579-591, 2015
552015
Development plans versus conservation: explanation of emergent conflicts and state political handling
E Apostolopoulou, JD Pantis
Environment and Planning A 42 (4), 982-1000, 2010
532010
The Right to Nature: Social Movements, Environmental Justice and Neoliberal Natures
E Apostolopoulou, J Cortes-Vazquez
522018
Biodiversity conservation across scales: lessons from a science–policy dialogue
R Paloniemi, E Apostolopoulou, E Primmer, M Grodzinska-Jurczak, ...
Nature Conservation 2, 7-19, 2012
462012
Community gardening in Hellinikon as a resistance struggle against neoliberal urbanism: spatial autogestion and the right to the city in post-crisis Athens, Greece
E Apostolopoulou, P Kotsila
Urban Geography 43 (2), 293-319, 2022
442022
Can green infrastructure help to conserve biodiversity?
A Salomaa, R Paloniemi, JS Kotiaho, M Kettunen, E Apostolopoulou, ...
Environment and Planning C: Politics and Space 35 (2), 265-288, 2017
432017
Identifying the criteria underlying the political decision for the prioritization of the Greek conservation network
MA Tsianou, AD Mazaris, AS Kallimanis, PSK Deligioridi, ...
Biological conservation 166, 103-110, 2013
392013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20