Παρακολούθηση
Alexandre Proutiere
Alexandre Proutiere
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kth.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Statistical bandwidth sharing: a study of congestion at flow level
SB Fred, T Bonald, A Proutiere, G Régnié, JW Roberts
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 31 (4), 111-122, 2001
5502001
Wireless downlink data channels: User performance and cell dimensioning
T Bonald, A Proutiere
Proceedings of the 9th annual international conference on Mobile computing …, 2003
3662003
Rethinking indoor wireless mesh design: Low power, low frequency, full-duplex
B Radunovic, D Gunawardena, P Key, A Proutiere, N Singh, V Balan, ...
2010 Fifth IEEE Workshop on Wireless Mesh Networks, 1-6, 2010
3042010
A queueing analysis of max-min fairness, proportional fairness and balanced fairness
T Bonald, L Massoulié, A Proutiere, J Virtamo
Queueing systems 53 (1), 65-84, 2006
2702006
Adaptive network coding and scheduling for maximizing throughput in wireless networks
P Chaporkar, A Proutiere
Proceedings of the 13th annual ACM international conference on Mobile …, 2007
2572007
Insensitive bandwidth sharing in data networks
T Bonald, A Proutiere
Queueing systems 44 (1), 69-100, 2003
2232003
Efficient and fair MAC for wireless networks with self-interference cancellation
N Singh, D Gunawardena, A Proutiere, B Radunovi, HV Balan, P Key
2011 International Symposium of Modeling and Optimization of Mobile, Ad Hoc …, 2011
2032011
Combinatorial bandits revisited
R Combes, MS Talebi Mazraeh Shahi, A Proutiere
Advances in neural information processing systems 28, 2015
1782015
Full-duplex wireless communications
B Radunovic, N Singh, DS Gunawardena, A Proutiere, PB Key
US Patent 8,031,744, 2011
1542011
Insensitivity in processor-sharing networks
T Bonald, A Proutiere
Performance Evaluation 49 (1-4), 193-209, 2002
1512002
Modeling integration of streaming and data traffic
F Delcoigne, A Proutiere, G Régnié
Performance Evaluation 55 (3-4), 185-209, 2004
1312004
Statistical performance guarantees for streaming flows using expedited forwarding
T Bonald, A Proutière, JW Roberts
Proceedings IEEE INFOCOM 2001. Conference on Computer Communications …, 2001
1282001
Inter-cell scheduling in wireless data networks
T Bonald, S Borst, A Proutiere
11th European Wireless Conference 2005-Next Generation wireless and Mobile …, 2005
1262005
Wireless data performance in multi-cell scenarios
T Bonald, S Borst, N Hegde, A Proutiére
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 32 (1), 378-380, 2004
1202004
Unimodal bandits: Regret lower bounds and optimal algorithms
R Combes, A Proutiere
International Conference on Machine Learning, 521-529, 2014
1192014
Lipschitz bandits: Regret lower bound and optimal algorithms
S Magureanu, R Combes, A Proutiere
Conference on Learning Theory, 975-999, 2014
1182014
Towards utility‐optimal random access without message passing
J Liu, Y Yi, A Proutiere, M Chiang, HV Poor
Wireless Communications and Mobile Computing 10 (1), 115-128, 2010
1142010
How mobility impacts the flow-level performance of wireless data systems
T Bonald, SC Borst, A Proutière
IEEE INFOCOM 2004 3, 1872-1881, 2004
1042004
Performance of random medium access control, an asymptotic approach
C Bordenave, D McDonald, A Proutiere
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 36 (1), 1-12, 2008
952008
A particle system in interaction with a rapidly varying environment: Mean field limits and applications
C Bordenave, D McDonald, A Proutiere
arXiv preprint math/0701363, 2007
912007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20