Παρακολούθηση
Zhili Zhao
Zhili Zhao
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.fu-berlin.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A discrete shuffled frog-leaping algorithm to identify influential nodes for influence maximization in social networks
J Tang, R Zhang, P Wang, Z Zhao, L Fan, X Liu
Knowledge-Based Systems 187, 104833, 2020
1052020
Maximizing the spread of influence via the collective intelligence of discrete bat algorithm
J Tang, R Zhang, Y Yao, Z Zhao, P Wang, H Li, J Yuan
Knowledge-Based Systems 160, 88-103, 2018
612018
Reaction ruleml 1.0: Standardized semantic reaction rules
A Paschke, H Boley, Z Zhao, K Teymourian, T Athan
Rules on the Web: Research and Applications: 6th International Symposium …, 2012
572012
Identification of top-k influential nodes based on enhanced discrete particle swarm optimization for influence maximization
J Tang, R Zhang, Y Yao, F Yang, Z Zhao, R Hu, Y Yuan
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 513, 477-496, 2019
402019
Combining forward with recurrent neural networks for hourly air quality prediction in Northwest of China
Z Zhao, J Qin, Z He, H Li, Y Yang, R Zhang
Environmental Science and Pollution Research 27, 28931-28948, 2020
322020
LPA-MNI: an improved label propagation algorithm based on modularity and node importance for community detection
H Li, R Zhang, Z Zhao, X Liu
Entropy 23 (5), 497, 2021
312021
A novel link prediction algorithm based on inductive matrix completion
Z Zhao, Z Gou, Y Du, J Ma, T Li, R Zhang
Expert Systems with Applications 188, 116033, 2022
282022
Identification of top-k influential nodes based on discrete crow search algorithm optimization for influence maximization
H Li, R Zhang, Z Zhao, X Liu, Y Yuan
Applied Intelligence, 1-17, 2021
222021
Multi-task learning models for predicting active compounds
Z Zhao, J Qin, Z Gou, Y Zhang, Y Yang
Journal of Biomedical Informatics 108, 103484, 2020
202020
Hadoop mapreduce framework to implement molecular docking of large-scale virtual screening
J Zhao, R Zhang, Z Zhao, D Chen, L Hou
2012 IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference, 350-353, 2012
192012
Ranking influential spreaders based on both node k-shell and structural hole
Z Zhao, D Li, Y Sun, R Zhang, J Liu
Knowledge-Based Systems 260, 110163, 2023
182023
An improved path-based clustering algorithm
Q Liu, R Zhang, R Hu, G Wang, Z Wang, Z Zhao
Knowledge-Based Systems 163, 69-81, 2019
172019
An adaptive discrete particle swarm optimization for influence maximization based on network community structure
J Tang, R Zhang, Y Yao, Z Zhao, B Chai, H Li
International Journal of Modern Physics C 30 (06), 1950050, 2019
162019
TranGRU: focusing on both the local and global information of molecules for molecular property prediction
J Jiang, R Zhang, J Ma, Y Liu, E Yang, S Du, Z Zhao, Y Yuan
Applied Intelligence 53 (12), 15246-15260, 2023
132023
An efficient influence maximization algorithm based on clique in social networks
H Li, R Zhang, Z Zhao, Y Yuan
IEEE Access 7, 141083-141093, 2019
132019
LPA-CBD an improved label propagation algorithm based on community belonging degree for community detection
C Gui, R Zhang, Z Zhao, J Wei, R Hu
International Journal of Modern Physics C 29 (02), 1850011, 2018
132018
Using deep learning for compound selectivity prediction
R Zhang, J Li, J Lu, R Hu, Y Yuan, Z Zhao
Current Computer-Aided Drug Design 12 (1), 5-14, 2016
132016
MultiGran-SMILES: multi-granularity SMILES learning for molecular property prediction
J Jiang, R Zhang, Z Zhao, J Ma, Y Liu, Y Yuan, B Niu
Bioinformatics 38 (19), 4573-4580, 2022
122022
Extending BPEL2. 0 for grid-based scientific workflow systems
H Zhang, X Fan, R Zhang, J Lin, Z Zhao, L Li
2008 IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference, 757-762, 2008
102008
The trade-off between topology and content in community detection: An adaptive encoder–decoder-based NMF approach
Z Zhao, Z Ke, Z Gou, H Guo, K Jiang, R Zhang
Expert Systems with Applications 209, 118230, 2022
92022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20