Παρακολούθηση
Wen-Hua Chen FIEEE FIET FIMeChE
Wen-Hua Chen FIEEE FIET FIMeChE
Professor in Autonomous Vehicles. Loughborough University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lboro.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Disturbance-observer-based control and related methods—An overview
WH Chen, J Yang, L Guo, S Li
IEEE Transactions on Industrial Electronics 63 (2), 1083-1095, 2016
25102016
A nonlinear disturbance observer for robotic manipulators
WH Chen, DJ Ballance, PJ Gawthrop, J O'Reilly
IEEE Transactions on Industrial Electronics 47 (4), 932-938, 2000
17962000
Disturbance observer based control for nonlinear systems
WH Chen
IEEE/ASME transactions on mechatronics 9 (4), 706-710, 2004
14642004
Disturbance observer-based control: methods and applications
S Li, J Yang, WH Chen, X Chen
CRC press, 2014
11822014
Real-time motion planning methods for autonomous on-road driving: State-of-the-art and future research directions
C Katrakazas, M Quddus, WH Chen, L Deka
Transportation Research Part C: Emerging Technologies 60, 416-442, 2015
9412015
Disturbance attenuation and rejection for systems with nonlinearity via DOBC approach
L Guo, WH Chen
International Journal of Robust and Nonlinear Control: IFAC‐Affiliated …, 2005
8032005
Generalized extended state observer based control for systems with mismatched uncertainties
S Li, J Yang, WH Chen, X Chen
IEEE Transactions on Industrial Electronics 59 (12), 4792-4802, 2012
7932012
Nonlinear disturbance observer-enhanced dynamic inversion control of missiles
WH Chen
Journal of Guidance, Control, and Dynamics 26 (1), 161-166, 2003
6522003
Disturbance/uncertainty estimation and attenuation techniques in PMSM drives—a survey
J Yang, WH Chen, S Li, L Guo, Y Yan
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (4), 3273-3285, 2017
5392017
Optimal control of nonlinear systems: a predictive control approach
WH Chen, DJ Ballance, PJ Gawthrop
Automatica 39 (4), 633-641, 2003
5172003
Non-linear disturbance observer-based robust control for systems with mismatched disturbances/uncertainties
J Yang, WH Chen, S Li
Control Theory & Applications, IET 5 (18), 2053-2062, 2011
3792011
Agricultural robotics: the future of robotic agriculture
T Duckett, S Pearson, S Blackmore, B Grieve, WH Chen, G Cielniak, ...
arXiv preprint arXiv:1806.06762, 2018
3252018
A review of source term estimation methods for atmospheric dispersion events using static or mobile sensors
M Hutchinson, H Oh, WH Chen
Information Fusion 36, 130-148, 2017
3132017
Sliding mode control for a class of uncertain nonlinear system based on disturbance observer
M Chen, WH Chen
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing 24 (1), 51-64, 2010
2962010
Tracking control of small-scale helicopters using explicit nonlinear MPC augmented with disturbance observers
C Liu, WH Chen, J Andrews
Control Engineering Practice 20 (3), 258-268, 2012
2452012
Wheat yellow rust monitoring by learning from multispectral UAV aerial imagery
J Su, C Liu, M Coombes, X Hu, C Wang, X Xu, Q Li, L Guo, WH Chen
Computers and Electronics in Agriculture 155, 157-166, 2018
2362018
Robust control of nonlinear MAGLEV suspension system with mismatched uncertainties via DOBC approach
J Yang, A Zolotas, WH Chen, K Michail, S Li
ISA transactions 50 (3), 389-396, 2011
2322011
Disturbance observer design for nonlinear systems represented by input–output models
S Ding, WH Chen, K Mei, DJ Murray-Smith
IEEE Transactions on Industrial Electronics 67 (2), 1222-1232, 2019
2282019
Nonlinear disturbance observer-based control for multi-input multi-output nonlinear systems subject to mismatching condition
J Yang, S Li, WH Chen
International Journal of Control 85 (8), 1071-1082, 2012
2082012
Nonlinear PID predictive controller
WH Chen, DJ Ballance, PJ Gawthrop, JJ Gribble, J O'Reilly
IEE Proceedings-Control Theory and Applications 146 (6), 603-611, 1999
1951999
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20