Παρακολούθηση
Wenhan Luo
Wenhan Luo
Incoming Associate Professor, HKUST
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imperial.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiple object tracking: A literature review
W Luo, J Xing, A Milan, X Zhang, W Liu, TK Kim
Artificial intelligence 293, 103448, 2021
9742021
Bi-Real Net: Enhancing the Performance of 1-bit CNNs with Improved Representational Capability and Advanced Training Algorithm
Z Liu, B Wu, W Luo, X Yang, W Liu, KT Cheng
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
5832018
Learning to Compose Dynamic Tree Structures for Visual Contexts
K Tang, H Zhang, B Wu, W Luo, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 6619-6628, 2019
4752019
Deblurring by Realistic Blurring
K Zhang, W Luo, Y Zhong, L Ma, B Stenger, W Liu, H Li
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2737-2746, 2020
3332020
Liquid Warping GAN: A Unified Framework for Human Motion Imitation, Appearance Transfer and Novel View Synthesis
W Liu, Z Piao, J Min, W Luo, L Ma, S Gao
International Conference on Computer Vision (ICCV), 5904-5913, 2019
2762019
Face Anti-Spoofing: Model Matters, So Does Data
X Yang, W Luo, L Bao, Y Gao, D Gong, S Zheng, Z Li, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 3507-3516, 2019
2462019
Real-time neural style transfer for videos
H Huang, H Wang, W Luo, L Ma, W Jiang, X Zhu, Z Li, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 783-791, 2017
2422017
Single and Multiple Object Tracking Using Log-Euclidean Riemannian Subspace and Block-Division Appearance Model
W Hu, X Li, W Luo, X Zhang, S Maybank, Z Zhang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 34 …, 2012
1952012
Learning to Generate Time-Lapse Videos Using Multi-Stage Dynamic Generative Adversarial Networks
W Xiong, W Luo, L Ma, W Liu, J Luo
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2364-2373, 2018
1732018
Adversarial Spatio-Temporal Learning for Video Deblurring
K Zhang, W Luo, Y Zhong, L Ma, W Liu, H Li
IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 28 (1), 291-301, 2019
1562019
Deep image deblurring: A survey
K Zhang, W Ren, W Luo, WS Lai, B Stenger, MH Yang, H Li
International Journal of Computer Vision 130 (9), 2103-2130, 2022
1552022
End-to-end Active Object Tracking and Its Real-world Deployment via Reinforcement Learning
W Luo, P Sun, F Zhong, W Liu, T Zhang, Y Wang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 42 (6 …, 2019
1272019
Residual Regression with Semantic Prior for Crowd Counting
J Wan, W Luo, B Wu, A Chan, W Liu
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 4036-4045, 2019
1222019
Multiple object tracking: A review
W Luo, X Zhao, TK Kim
arXiv preprint arXiv:1409.7618 1, 1, 2014
1222014
Active contour-based visual tracking by integrating colors, shapes, and motions
W Hu, X Zhou, W Li, W Luo, X Zhang, S Maybank
IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 22 (5), 1778-1792, 2013
1002013
End-to-end Active Object Tracking via Reinforcement Learning
W Luo, P Sun, F Zhong, W Liu, T Zhang, Y Wang
International Conference on Machine Learning (ICML), 2018
942018
Multi-level Fusion and Attention-guided CNN for Image Dehazing
X Zhang, T Wang, W Luo, P Huang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology (TCSVT) 31 …, 2020
932020
Weakly-Supervised Spatio-Temporally Grounding Natural Sentence in Video
Z Chen, L Ma, W Luo, KYK Wong
The 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics …, 2019
892019
Bi-real net: Binarizing Deep Network Towards Real-network Performance
Z Liu, W Luo, B Wu, X Yang, W Liu, KT Cheng
International Journal of Computer Vision (IJCV) 128, 202–219, 2020
882020
Ultra-High-Definition Low-Light Image Enhancement: A Benchmark and Transformer-Based Method
T Wang, K Zhang, T Shen, W Luo, B Stenger, T Lu
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 37 (3), 2654-2662, 2023
822023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20