Παρακολούθηση
Jonathan Harel
Jonathan Harel
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα klab.caltech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Graph-based visual saliency
J Harel, C Koch, P Perona
Advances in neural information processing systems 19, 2006
45652006
Image signature: Highlighting sparse salient regions
X Hou, J Harel, C Koch
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (1), 194-201, 2011
11582011
Predicting human gaze using low-level saliency combined with face detection
M Cerf, J Harel, W Einhäuser, C Koch
Advances in neural information processing systems 20, 2007
6392007
A saliency implementation in MATLAB.
J Harel
(No Title), 2006
762006
Decoding what people see from where they look: Predicting visual stimuli from scanpaths
M Cerf, J Harel, A Huth, W Einhäuser, C Koch
Attention in Cognitive Systems: 5th International Workshop on Attention in …, 2009
302009
Distinct roles for eye and head movements in selecting salient image parts during natural exploration
W Einhäuser, F Schumann, J Vockeroth, K Bartl, M Cerf, J Harel, ...
Annals of the New York Academy of Sciences 1164 (1), 188-193, 2009
212009
Performance enhancements for algebraic soft decision decoding of Reed-Solomon codes
M El-Khamy, RJ McEliece, J Harel
International Symposium onInformation Theory, 2004. ISIT 2004. Proceedings., 421, 2004
152004
On the optimality of spatial attention for object detection
J Harel, C Koch
Attention in Cognitive Systems: 5th International Workshop on Attention in …, 2009
92009
Poset belief propagation-experimental results
JH Harel, J McEliece, R Palanki
IEEE International Symposium on Information Theory, 2003. Proceedings., 177, 2003
72003
Region-of-Interest Data Compression with Prioritized Buffer Management
S Dolinar, A Kiely, M Klimesh, R Manduchi, A Ortega, S Lee, P Sagetong, ...
2001 Earth Science Technology Conference, College Park, MD, 2001
52001
Saliency Map Tutorial
J Harel, C Koch, P Perona
12012
Neural pattern similarity and visual perception
J Harel
California Institute of Technology, 2012
2012
Notes on Optimal Multiplicity Matrices for RS Decoding
J Harel, RJ McEliece
2003
Bren Professor of Psychology and Neuroscience, Professor of Biology
R Bryan, J Harel, A Lin, L Loesch, S Wang, P Kothari, V Latimore, D Lazar, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14