Παρακολούθηση
Chan La-o-vorakiat
Chan La-o-vorakiat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kmutt.ac.th
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultrafast magnetization enhancement in metallic multilayers driven by superdiffusive spin current
D Rudolf, C La-O-Vorakiat, M Battiato, R Adam, JM Shaw, E Turgut, ...
Nature communications 3 (1), 1037, 2012
3782012
Probing the timescale of the exchange interaction in a ferromagnetic alloy
S Mathias, C La-O-Vorakiat, P Grychtol, P Granitzka, E Turgut, JM Shaw, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (13), 4792-4797, 2012
2612012
Controlling the competition between optically induced ultrafast spin-flip scattering and spin transport in magnetic multilayers
E Turgut, JM Shaw, P Grychtol, HT Nembach, D Rudolf, R Adam, ...
Physical review letters 110 (19), 197201, 2013
2552013
Ultrafast Demagnetization Dynamics at the Edges of Magnetic Elements Observed Using a Tabletop High-Harmonic Soft X-Ray Source
LO Chan, M Siemens, MM Murnane, HC Kapteyn, S Mathias, ...
Physical Review Letters 103 (25), 257402, 2009
2172009
High numerical aperture tabletop soft x-ray diffraction microscopy with 70-nm resolution
RL Sandberg, C Song, PW Wachulak, DA Raymondson, A Paul, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (1), 24-27, 2008
1662008
Elucidating the role of disorder and free-carrier recombination kinetics in CH3NH3PbI3 perovskite films
C La-o-vorakiat, T Salim, J Kadro, MT Khuc, R Haselsberger, L Cheng, ...
Nature communications 6 (1), 7903, 2015
1492015
Ultrafast demagnetization measurements using extreme ultraviolet light: Comparison of electronic and magnetic contributions
LO Chan, E Turgut, CA Teale, HC Kapteyn, MM Murnane, S Mathias, ...
Physical Review X 2 (1), 011005, 2012
1352012
Phonon Mode Transformation Across the Orthohombic–Tetragonal Phase Transition in a Lead Iodide Perovskite CH3NH3PbI3: A Terahertz Time-Domain …
C La-o-Vorakiat, H Xia, J Kadro, T Salim, D Zhao, T Ahmed, YM Lam, ...
The journal of physical chemistry letters 7 (1), 1-6, 2016
1112016
Direct measurement of core-level relaxation dynamics on a surface-adsorbate system
L Miaja-Avila, G Saathoff, S Mathias, J Yin, M Bauer, M Aeschlimann, ...
Physical Review Letters 101 (4), 046101, 2008
1102008
Graphene terahertz modulators by ionic liquid gating
Y Wu, C La‐o‐vorakiat, X Qiu, J Liu, P Deorani, K Banerjee, J Son, ...
Advanced Materials 27 (11), 1874-1879, 2015
962015
Terahertz conductivity of twisted bilayer graphene
X Zou, J Shang, J Leaw, Z Luo, L Luo, L Cheng, SA Cheong, H Su, ...
Physical Review Letters 110 (6), 067401, 2013
722013
Ultrafast element-specific magnetization dynamics of complex magnetic materials on a table-top
S Mathias, JM Shaw, E Turgut, P Grychtol, R Adam, D Rudolf, ...
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 189, 164-170, 2013
572013
Low-frequency optical phonon modes and carrier mobility in the halide perovskite CH3NH3PbBr3 using terahertz time-domain spectroscopy
D Zhao, JM Skelton, H Hu, C La-o-Vorakiat, JX Zhu, RA Marcus, ...
Applied Physics Letters 111 (20), 201903, 2017
542017
Optical properties of organometallic perovskite: An ab initio study using relativistic GW correction and Bethe-Salpeter equation
T Ahmed, T Salim, YM Lam, EEM Chia, JX Zhu
Europhysics Letters 108 (6), 67015, 2015
462015
Monitoring electron–phonon interactions in lead halide perovskites using time-resolved THz spectroscopy
D Zhao, H Hu, R Haselsberger, RA Marcus, ME Michel-Beyerle, YM Lam, ...
ACS nano 13 (8), 8826-8835, 2019
392019
New insights into the diverse electronic phases of a novel vanadium dioxide polymorph: a terahertz spectroscopy study
J Lourembam, A Srivastava, C La-o-vorakiat, H Rotella, T Venkatesan, ...
Scientific Reports 5 (1), 1-8, 2015
352015
Temperature-dependent ultrafast carrier and phonon dynamics of topological insulator Bi1.5Sb0.5Te1.8Se1.2
L Cheng, C La-o-Vorakiat, CS Tang, SK Nair, B Xia, L Wang, JX Zhu, ...
Applied Physics Letters 104 (21), 211906, 2014
282014
Effect of growth temperature on the terahertz-frequency conductivity of the epitaxial transparent conducting spinel NiCo2O4 films
P Silwal, C La-o-Vorakiat, EEM Chia, DH Kim, D Talbayev
Aip Advances 3 (9), 092116, 2013
252013
Exploring non-linearities of carbon-based microsupercapacitors from an equivalent circuit perspective
D Boonpakdee, CFG Yévenes, W Surareungchai
Journal of Materials Chemistry A 6 (16), 7162-7167, 2018
212018
Phonon features in terahertz photoconductivity spectra due to data analysis artifact: A case study on organometallic halide perovskites
C La-o-Vorakiat, L Cheng, T Salim, RA Marcus, ME Michel-Beyerle, ...
Applied Physics Letters 110 (12), 123901, 2017
192017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20