FOTEINI STATHOPOULOU
FOTEINI STATHOPOULOU
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα student.uni.lu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A genetic algorithm for spatiosocial tensor clustering
G Drakopoulos, F Stathopoulou, A Kanavos, M Paraskevas, G Tzimas, ...
Evolving Systems, 1-11, 2019
152019
A Genetic Algorithm For Discovering Linguistic Communities In Spatiosocial Tensors With An Application To Trilingual Luxemburg
G Drakopoulos, F Stathopoulou, G Tzimas, M Paraskevas, P Mylonas, ...
International Conference on Engineering Applications of Neural Networks, 630-644, 2017
42017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–2