Παρακολούθηση
PASCHALIS DALAMPAKIS
PASCHALIS DALAMPAKIS
Άλλα ονόματαP. Dalambakis, P. Dalabakis, P. Dalampakis
Hellenic Agricultural Organization DIMITRA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swri.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Use of geothermal energy for tomato drying
N Andritsos, P Dalampakis, N Kolios
GeoHeat Center Quarterly Bulletin 24 (1), 9-13, 2003
932003
Detecting geothermal anomalies using Landsat 8 thermal infrared remotely sensed data
A Gemitzi, P Dalampakis, G Falalakis
International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation 96, 102283, 2021
482021
The Kefalos Tuff Ring (W. Kos): depositional mechanisms, vent position and model of the evolution of the eruptive activity
P Dalabakis, G Vougioukalakis
Bull. Geol. Soc. Greece 28 (2), 259-273, 1993
421993
Greek geothermal update 2000–2004
M Fytikas, N Andritsos, P Dalabakis, N Kolios
Proceedings world geothermal congress, 2005
332005
Geothermal developments in Greece–Country update 2010-2014
N Andritsos, P Dalambakis, A Arvanitis, M Papachristou, M Fytikas
Proceedings world geothermal congress 2015, 19-24, 2015
232015
Mise en evidence d’une eruption phreatique historique sur l’ile de Milos (Grece)
H Traineau, P Dalabakis
CR Acad Sci Paris, 1-38, 1989
231989
Recent explosive volcanic episodes on the Island of Kos (Greece): associated hydrothermal parageneses and geothermal area of Volcania
JM Bardintzeff, P Dalabakis, H Traineau, R Brousse
Terra nova 1 (1), 75-78, 1989
211989
Geothermal activities in Greece during 2005–2009
N Andritsos, A Arvanitis, M Papachristou, M Fytikas, P Dalambakis
Proceedings World Geothermal Congress, 2010
202010
Heating of a fish wintering pond using low-temperature geothermal fluids, Porto Lagos, Greece
J Gelegenis, P Dalabakis, A Ilias
Geothermics 35 (1), 87-103, 2006
192006
Characteristics of low-enthalpy geothermal applications in Greece
N Andritsos, P Dalabakis, G Karydakis, N Kolios, M Fytikas
Renewable energy 36 (4), 1298-1305, 2011
162011
Geothermal exploration and development activities in Greece during 1990–1994
M Fytikas, P Dalambakis, V Karkoulias, D Mendrinos
Proceedings of the World Geothermal Congress, 1995
151995
Geological and geo-chronological evidences on the evolution of KOS-JALI-NISYROS eruptive centres, Aegean arc, Greece
Α Boven, R Brousse, P Dalabakis, P Pasteels
Terra Cognita 7, 328-329, 1987
141987
Technical and economic assessment of geothermal soil heating systems in row covered protected crops: A case study from Greece
P Dalampakis, J Gelegenis, A Ilias, A Ladas, P Kolios
Applied Energy 203, 201-218, 2017
132017
Une des plus puissantes éruptions phréatomagmatiques dans la Méditerranée orientale: l'ignimbrite de Kos (Grèce)
P Dalabakis
Comptes rendus de l'Académie des sciences. Série 2, Mécanique, Physique …, 1986
131986
Update and characteristics of low-enthalpy geothermal applications in Greece
N Andritsos, P Dalabakis, G Karydakis, N Kolios, M Fytikas
Proceedings of the European Geothermal Congress 2007, 1-7, 2007
122007
Le volcanisme récent de l'île de Kos
P Dalabakis
Thèse de doctorat, Paris. XI. 266p, 1987
121987
Geothermal energy use, country update for Greece
N Andritsos, A Arvanitis, P Dalabakis, C Karytsas, D Mendrinos, ...
Proceedings of the European Geothermal Congress 2013, 1-10, 2013
112013
Geothermal energy use, country update for Greece
M Papachristou, D Mendrinos, P Dalampakis, A Arvanitis, C Karytsas, ...
2016 European Geothermal Congress (EGC), Strasbourg, France, 2016
102016
Chemical and isotopic characterization of the thermal fluids emerging along the North–Northeastern Greece
E Dotsika, P Dalampakis, E Spyridonos, G Diamantopoulos, P Karalis, ...
Scientific reports 11 (1), 16291, 2021
92021
Heating of wintering ponds by means of low enthalpy geothermal energy. The case of Porto Lagos
J Gelegenis, P Dalabakis, A Ilias
Geothermics 35, 87-103, 2006
92006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20