Παρακολούθηση
Emily J Southall
Emily J Southall
Marine Biological Association Lab
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mba.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scaling laws of marine predator search behaviour
DW Sims, EJ Southall, NE Humphries, GC Hays, CJA Bradshaw, ...
Nature 451 (7182), 1098-1102, 2008
11292008
Environmental context explains Lévy and Brownian movement patterns of marine predators
NE Humphries, N Queiroz, JRM Dyer, NG Pade, MK Musyl, KM Schaefer, ...
Nature 465 (7301), 1066-1069, 2010
10682010
Foraging success of biological Lévy flights recorded in situ
NE Humphries, H Weimerskirch, N Queiroz, EJ Southall, DW Sims
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (19), 7169-7174, 2012
3972012
Global spatial risk assessment of sharks under the footprint of fisheries
N Queiroz, NE Humphries, A Couto, M Vedor, I Da Costa, AMM Sequeira, ...
Nature 572 (7770), 461-466, 2019
3432019
Hunt warm, rest cool: Bioenergetic efficiency underlying diel vertical migration of a benthic shark
DW Sims, VJ Wearmouth, EJ Southall, J Hill, P Moore, K Rawlinson, ...
Edith Cowan University, Research Online, Perth, Western Australia, 2006
342*2006
Regional climatic warming drives long–term community changes of British marine fish
MJ Genner, DW Sims, VJ Wearmouth, EJ Southall, AJ Southward, ...
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
3282004
Habitat-specific normal and reverse diel vertical migration in the plankton-feeding basking shark
DW Sims, EJ Southall, GA Tarling, JD Metcalfe
Journal of Animal Ecology, 755-761, 2005
2902005
Seasonal movements and behaviour of basking sharks from archival tagging: no evidence of winter hibernation
DW Sims, EJ Southall, AJ Richardson, PC Reid, JD Metcalfe
Marine Ecology Progress Series 248, 187-196, 2003
2722003
Encounter success of free-ranging marine predator movements across a dynamic prey landscape
DW Sims, MJ Witt, AJ Richardson, EJ Southall, JD Metcalfe
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 273 (1591), 1195-1201, 2006
2602006
Body size‐dependent responses of a marine fish assemblage to climate change and fishing over a century‐long scale
MJ Genner, DW Sims, AJ Southward, GC Budd, P Masterson, M Mchugh, ...
Global Change Biology 16 (2), 517-527, 2010
2442010
Global COVID-19 lockdown highlights humans as both threats and custodians of the environment
AE Bates, RB Primack, BS Biggar, TJ Bird, ME Clinton, RJ Command, ...
Biological conservation 263, 109175, 2021
1402021
Annual social behaviour of basking sharks associated with coastal front areas
DW Sims, EJ Southall, VA Quayle, AM Fox
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2000
1322000
Diel and tidal rhythms in diving behaviour of pelagic sharks identified by signal processing of archival tagging data
ELC Shepard, MZ Ahmed, EJ Southall, MJ Witt, JD Metcalfe, DW Sims
Marine Ecology Progress Series 328, 205-213, 2006
1312006
Hierarchical random walks in trace fossils and the origin of optimal search behavior
DW Sims, AM Reynolds, NE Humphries, EJ Southall, VJ Wearmouth, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (30), 11073-11078, 2014
1212014
Basking sharks and oceanographic fronts: quantifying associations in the north‐east Atlantic
PI Miller, KL Scales, SN Ingram, EJ Southall, DW Sims
Functional Ecology 29 (8), 1099-1109, 2015
842015
Spatial distribution patterns of basking sharks on the European shelf: preliminary comparison of satellite-tag geolocation, survey and public sightings data
EJ Southall, DW Sims, JD Metcalfe, JI Doyle, S Fanshawe, C Lacey, ...
JMBA-Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85 …, 2005
672005
Seasonal space-use estimates of basking sharks in relation to protection and political–economic zones in the North-east Atlantic
EJ Southall, DW Sims, MJ Witt, JD Metcalfe
Biological conservation 132 (1), 33-39, 2006
662006
Rapid voluntary stomach eversion in a free-living shark
JM Brunnschweiler, PLR Andrews, EJ Southall, M Pickering, DW Sims
JMBA-Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 85 …, 2005
602005
Year‐round sexual harassment as a behavioral mediator of vertebrate population dynamics
VJ Wearmouth, EJ Southall, D Morritt, RC Thompson, IC Cuthill, ...
Ecological Monographs 82 (3), 351-366, 2012
582012
Scaling laws of ambush predator ‘waiting’behaviour are tuned to a common ecology
VJ Wearmouth, MJ McHugh, NE Humphries, A Naegelen, MZ Ahmed, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 281 (1782), 20132997, 2014
552014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20