Παρακολούθηση
Margit Pohl
Margit Pohl
Associate Professor, Vienna University of Technolog
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα igw.tuwien.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Solving problems with visual analytics
J Kohlhammer, D Keim, M Pohl, G Santucci, G Andrienko
Procedia Computer Science 7, 117-120, 2011
1332011
Eva: Visual analytics to identify fraudulent events
RA Leite, T Gschwandtner, S Miksch, S Kriglstein, M Pohl, E Gstrein, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 330-339, 2017
782017
TimeCleanser: A visual analytics approach for data cleansing of time-oriented data
T Gschwandtner, W Aigner, S Miksch, J Gärtner, S Kriglstein, M Pohl, ...
Proceedings of the 14th international conference on knowledge technologies …, 2014
672014
Visual exploration of time-oriented patient data for chronic diseases: Design study and evaluation
A Rind, W Aigner, S Miksch, S Wiltner, M Pohl, T Turic, F Drexler
Information Quality in e-Health: 7th Conference of the Workgroup Human …, 2011
632011
Gravi++: Interactive Information Visualization to Explore Highly Structured Temporal Data.
K Hinum, S Miksch, W Aigner, S Ohmann, C Popow, M Pohl, M Rester
J. Univers. Comput. Sci. 11 (11), 1792-1805, 2005
562005
The user puzzle—explaining the interaction with visual analytics systems
M Pohl, M Smuc, E Mayr
IEEE transactions on visualization and computer graphics 18 (12), 2908-2916, 2012
552012
Visually exploring multivariate trends in patient cohorts using animated scatter plots
A Rind, W Aigner, S Miksch, S Wiltner, M Pohl, F Drexler, B Neubauer, ...
Ergonomics and Health Aspects of Work with Computers: International …, 2011
502011
Using lag-sequential analysis for understanding interaction sequences in visualizations
M Pohl, G Wallner, S Kriglstein
International Journal of Human-Computer Studies 96, 54-66, 2016
422016
Patient development at a glance: An evaluation of a medical data visualization
M Pohl, S Wiltner, A Rind, W Aigner, S Miksch, T Turic, F Drexler
Human-Computer Interaction–INTERACT 2011: 13th IFIP TC 13 International …, 2011
392011
Pep up your time machine: Recommendations for the design of information visualizations of time-dependent data
S Kriglstein, M Pohl, M Smuc
Handbook of human centric visualization, 203-225, 2014
372014
Visualization onboarding: Learning how to read and use visualizations
C Stoiber, F Grassinger, M Pohl, H Stitz, M Streit, W Aigner
OSF Preprints, 2019
342019
The stardinates-visualizing highly structured data
M Lanzenberger, S Miksch, M Pohl
Proceedings on Seventh International Conference on Information Visualization …, 2003
332003
Animation for time-oriented data: An overview of empirical research
S Kriglstein, M Pohl, C Stachl
2012 16th international conference on information visualisation, 30-35, 2012
312012
Gender in email-based co-operative problem-solving
G Michaelson, M Pohl
Virtual gender, 28-44, 2005
312005
Exploring highly structured data: a comparative study of stardinates and parallel coordinates
M Lanzenberger, S Miksch, M Pohl
Ninth International Conference on Information Visualisation (IV'05), 312-320, 2005
312005
I don’t think that’s an interesting dialogue”: Computer-Mediated Communication and Gender
M Pohl, G Michaelson
Women, Work and Computerization: Spinning a Web from Past to Future, 87-97, 1997
301997
Analysing interactivity in information visualisation
M Pohl, S Wiltner, S Miksch, W Aigner, A Rind
KI-Künstliche Intelligenz 26, 151-159, 2012
292012
VisuExplore: gaining new medical insights from visual exploration
A Rind, S Miksch, W Aigner, T Turic, M Pohl
Proceedings of the 1st International Workshop on Interactive Systems in …, 2010
292010
A user study of different gameplay visualizations
S Kriglstein, G Wallner, M Pohl
Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems …, 2014
272014
Visualisation and analysis of multiuser gaze data: Eye tracking usability studies in the special context of e-learning
G Rakoczi, M Pohl
2012 IEEE 12th International Conference on Advanced Learning Technologies …, 2012
272012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20