Παρακολούθηση
Pierre-Evariste Dagand
Pierre-Evariste Dagand
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα evr.ist - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The multikernel: a new OS architecture for scalable multicore systems
A Baumann, P Barham, PE Dagand, T Harris, R Isaacs, S Peter, T Roscoe, ...
Proceedings of the ACM SIGOPS 22nd symposium on Operating systems principles …, 2009
12122009
Fully abstract compilation to JavaScript
C Fournet, N Swamy, J Chen, PE Dagand, PY Strub, B Livshits
Proceedings of the 40th annual ACM SIGPLAN-SIGACT Symposium on Principles of …, 2013
1262013
The gentle art of levitation
J Chapman, PÉ Dagand, C McBride, P Morris
ACM Sigplan Notices 45 (9), 3-14, 2010
1052010
A formally verified compiler for Lustre
T Bourke, L Brun, PÉ Dagand, X Leroy, M Pouzet, L Rieg
Proceedings of the 38th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2017
822017
Transporting functions across ornaments
PÉ Dagand, C McBride
ACM SIGPLAN Notices 47 (9), 103-114, 2012
712012
Tornado: Automatic generation of probing-secure masked bitsliced implementations
S Belaïd, PÉ Dagand, D Mercadier, M Rivain, R Wintersdorff
Advances in Cryptology–EUROCRYPT 2020: 39th Annual International Conference …, 2020
562020
Coq: the world's best macro assembler?
A Kennedy, N Benton, JB Jensen, PE Dagand
Proceedings of the 15th Symposium on Principles and Practice of Declarative …, 2013
522013
Filet-o-Fish: practical and dependable domain-specific languages for OS development
PE Dagand, A Baumann, T Roscoe
Proceedings of the Fifth Workshop on Programming Languages and Operating …, 2009
362009
Foundations of dependent interoperability
PÉ Dagand, N Tabareau, É Tanter
Journal of Functional Programming 28, e9, 2018
312018
A categorical treatment of ornaments
PE Dagand, C McBride
2013 28th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 530-539, 2013
242013
Ornaments in practice
T Williams, PÉ Dagand, D Rémy
Proceedings of the 10th ACM SIGPLAN workshop on Generic programming, 15-24, 2014
222014
A cosmology of datatypes, reusability and dependent types
PÉ Dagand
222013
Elaborating inductive definitions
PE Dagand, C McBride
arXiv preprint arXiv:1210.6390, 2012
172012
Type-directed diffing of structured data
VC Miraldo, PÉ Dagand, W Swierstra
Proceedings of the 2nd ACM SIGPLAN International Workshop on Type-Driven …, 2017
162017
Custom instruction support for modular defense against side-channel and fault attacks
P Kiaei, D Mercadier, PE Dagand, K Heydemann, P Schaumont
Constructive Side-Channel Analysis and Secure Design: 11th International …, 2021
152021
Intermittent computing with peripherals, formally verified
G Berthou, PÉ Dagand, D Demange, R Oudin, T Risset
The 21st ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages, Compilers, and Tools …, 2020
152020
The essence of ornaments
PÉ Dagand
Journal of Functional Programming 27, e9, 2017
152017
Usuba: high-throughput and constant-time ciphers, by construction
D Mercadier, PÉ Dagand
Proceedings of the 40th ACM SIGPLAN Conference on Programming Language …, 2019
132019
Usuba: optimizing & trustworthy bitslicing compiler
D Mercadier, PÉ Dagand, L Lacassagne, G Muller
Proceedings of the 2018 4th Workshop on Programming Models for SIMD/Vector …, 2018
132018
Partial type equivalences for verified dependent interoperability
PE Dagand, N Tabareau, É Tanter
ACM SIGPLAN Notices 51 (9), 298-310, 2016
132016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20