Παρακολούθηση
Aldo Lipani
Aldo Lipani
Associate Professor at UCL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucl.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Self-attentive hawkes process
Q Zhang, A Lipani, O Kirnap, E Yilmaz
International Conference on Machine Learning, 11183-11193, 2020
2152020
Spatio-temporal topsoil organic carbon mapping of a semi-arid Mediterranean region: The role of land use, soil texture, topographic indices and the influence of remote sensing …
C Schillaci, M Acutis, L Lombardo, A Lipani, M Fantappiè, M Märker, ...
Science of The Total Environment 601, 821-832, 2017
1662017
Reply-aided Detection of Misinformation via Bayesian Deep Learning
Q Zhang, A Lipani, S Liang, E Yilmaz
Proc. of WWW, 2019
652019
Variational-LSTM Autoencoder to forecast the spread of coronavirus across the globe
MR Ibrahim, J Haworth, A Lipani, N Aslam, T Cheng, N Christie
PloS one 16 (1), e0246120, 2021
632021
Evaluation metrics for measuring bias in search engine results
G Gezici, A Lipani, Y Saygin, E Yilmaz
Information Retrieval Journal 24, 85-113, 2021
472021
FACTS-IR: Fairness, Accountability, Confidentiality, Transparency, and Safety in Information Retrieval
A Roegiest, A Lipani, A Beutel, A Olteanu, A Lucic, AA Stoica, A Das, ...
SIGIR Forum 53 (2), 20--43, 2019
45*2019
New pedotransfer approaches to predict soil bulk density using WoSIS soil data and environmental covariates in Mediterranean agro-ecosystems
C Schillaci, A Perego, E Valkama, M Märker, S Saia, F Veronesi, A Lipani, ...
Science of The Total Environment 780, 146609, 2021
422021
How am I doing?: Evaluating conversational search systems offline
A Lipani, B Carterette, E Yilmaz
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 39 (4), 1-22, 2021
412021
From Stances’ Imbalance to Their Hierarchical Representation and Detection
Q Zhang, S Liang, A Lipani, Z Ren, E Yilmaz
Proc. of WWW, 2019
392019
Automatic blight disease detection in potato (Solanum tuberosum L.) and tomato (Solanum lycopersicum, L. 1753) plants using deep learning
AO Anim-Ayeko, C Schillaci, A Lipani
Smart Agricultural Technology 4, 100178, 2023
372023
Convolutional neural networks for water segmentation using sentinel-2 red, green, blue (RGB) composites and derived spectral indices
T James, C Schillaci, A Lipani
International Journal of Remote Sensing 42 (14), 5338-5365, 2021
372021
Predicting Engagement in Video Lectures
S Bulathwela, M Pérez-Ortiz, A Lipani, E Yilmaz, J Shawe-Taylor
arXiv preprint arXiv:2006.00592, 2020
372020
Dynamic Schema Graph Fusion Network for Multi-Domain Dialogue State Tracking
Y Feng, A Lipani, F Ye, Q Zhang, E Yilmaz
arXiv preprint arXiv:2204.06677, 2022
362022
Learning to execute actions or ask clarification questions
Z Shi, Y Feng, A Lipani
arXiv preprint arXiv:2204.08373, 2022
332022
Semantic segmentation of cracks: Data challenges and architecture
F Panella, A Lipani, J Boehm
Automation in Construction 135, 104110, 2022
332022
StepGame: A New Benchmark for Robust Multi-Hop Spatial Reasoning in Texts
Z Shi, Q Zhang, A Lipani
Association for the Advancement of Artificial Intelligence, 2022
332022
A multilinear sampling algorithm to estimate shapley values
R Okhrati, A Lipani
2020 25th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), 7992-7999, 2021
322021
Subsequence Based Deep Active Learning for Named Entity Recognition
P Radmard, Y Fathullah, A Lipani
ACL 1, 4310-4321, 2021
292021
Learning Neural Point Processes with Latent Graphs
Q Zhang, A Lipani, E Yilmaz
Proceedings of the Web Conference 2021, 1495-1505, 2021
262021
From a User Model for Query Sessions to Session Rank Biased Precision (sRBP)
A Lipani, B Carterette, E Yilmaz
Proceedings of the 2019 ACM SIGIR International Conference on Theory of …, 2019
252019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20