Παρακολούθηση
Filippo Bannò
Filippo Bannò
PhD student, PERCRO, Scuola Superiore S. Anna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sssup.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A new gaze-BCI-driven control of an upper limb exoskeleton for rehabilitation in real-world tasks
A Frisoli, C Loconsole, D Leonardis, F Banno, M Barsotti, C Chisari, ...
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2012
2102012
Motion detection technology as a tool for cardiopulmonary resuscitation (CPR) quality training: a randomised crossover mannequin pilot study
F Semeraro, A Frisoli, C Loconsole, F Bannò, G Tammaro, G Imbriaco, ...
Resuscitation 84 (4), 501-507, 2013
672013
3-D integration of robot vision and laser data with semiautomatic calibration in augmented reality stereoscopic visual interface
S Livatino, F Banno, G Muscato
IEEE Transactions on Industrial Informatics 8 (1), 69-77, 2011
432011
A new Kinect-based guidance mode for upper limb robot-aided neurorehabilitation
C Loconsole, F Banno, A Frisoli, M Bergamasco
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
342012
Tackling consistency issues for runtime updating distributed systems
F Banno, D Marletta, G Pappalardo, E Tramontana
2010 IEEE International Symposium on Parallel & Distributed Processing …, 2010
282010
Handling consistent dynamic updates on distributed systems
F Banno, D Marletta, G Pappalardo, E Tramontana
The IEEE symposium on Computers and Communications, 471-476, 2010
182010
Real-time compression of depth streams through meshification and valence-based encoding
F Bannò, PS Gasparello, F Tecchia, M Bergamasco
Proceedings of the 11th ACM SIGGRAPH International Conference on Virtual …, 2012
82012
A new Kinect-based system for the analysis of performances in cardiopulmonary resuscitation (CPR) training
F Semeraro, A Frisoli, C Loconsole, F Bannò, G Tammaro, G Imbriaco, ...
Resuscitation 83, e20, 2012
42012
Real-time network streaming of dynamic 3D content with in-frame and inter-frame compression
PS Gasparello, G Marino, F Bannò, F Tecchia, M Bergamasco
2011 IEEE/ACM 15th International Symposium on Distributed Simulation and …, 2011
32011
Improving the dynamic continuous clock synchronization for WSNs
O Mirabella, M Brischetto, A Raucea, F Banno, N Caruso
IECON 2010-36th Annual Conference on IEEE Industrial Electronics Society …, 2010
32010
Video and laser based augmented reality stereoscopic viewing for mobile robot teleoperation
S Livatino, G Muscato, F Banno, D De Tommaso, M Macaluso
IFAC Proceedings Volumes 43 (23), 161-168, 2010
32010
WTB: A token based wireless communication over 802.11 b
O Mirabella, M Brischetto, A Raucea, F Bannò, V Di Martino
2010 IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 3505-3512, 2010
12010
Real0Time Network Streaming of Dynamic 3D Content with In0Frame and Inter0Frame Compression
PS Gasparello, G Marino, F Bannò, F Tecchia, M Bergamasco, ...
Cost-effectiveness of therapeutic hypothermia in post cardiac arrest patients
F Semeraro, A Frisoli, C Loconsole, F Bannò, G Tammaro, G Imbriaco, ...
Guest Editorial: Special Issue on Multimodal Human–Robot Interfaces.................... JM Azorın and JL Pons 1140
N Kubota, Y Toda, FJ Badesa, R Morales, N Garcıa-Aracil, JM Sabater, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15