Παρακολούθηση
Michel Daoud Yacoub
Michel Daoud Yacoub
Professor of Electrical and Computer Engineering, University of Campinas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα decom.fee.unicamp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The κ-μ distribution and the η-μ distribution
MD Yacoub
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (1), 68-81, 2007
1239*2007
Foundations of mobile radio engineering
MD Yacoub
Routledge, 2019
9762019
The - Distribution: A Physical Fading Model for the Stacy Distribution
MD Yacoub
IEEE Transactions on Vehicular Technology 56 (1), 27-34, 2007
8072007
On higher order statistics of the Nakagami-m distribution
MD Yacoub, JEV Bautista, LG de Rezende Guedes
IEEE Transactions on Vehicular Technology 48 (3), 790-794, 1999
4241999
The electronics handbook
JC Whitaker, MH Kryder, JF Shackelford, VK Tripathi, G DeSantis, ...
Crc Press, 2018
3742018
Wireless technology: protocols, standards, and techniques
MD Yacoub
CRC press, 2017
1522017
Nakagami-m phase-envelope joint distribution
MD Yacoub, G Fraidenraich, JCS Santos Filho
Electronics Letters 41 (5), 259-261, 2005
1402005
The α-η-μ and α-κ-μ fading distributions
G Fraidenraich, MD Yacoub
2006 IEEE ninth international symposium on spread spectrum techniques and …, 2006
1362006
Second-order statistics for diversity-combining techniques in Nakagami-fading channels
MD Yacoub, CRCM da Silva, JEV Bautista
IEEE Transactions on Vehicular Technology 50 (6), 1464-1470, 2001
1232001
Average channel capacity for generalized fading scenarios
DB Da Costa, MD Yacoub
IEEE Communications Letters 11 (12), 949-951, 2007
1192007
The---Fading Model
MD Yacoub
IEEE Transactions on Antennas and Propagation 64 (8), 3597-3610, 2016
1082016
Nakagami-m approximation to the sum of M non-identical independent Nakagami-m variates
MD Yacoub
Electronics Letters 40 (15), 1, 2004
1022004
Nakagami-Phase–Envelope Joint Distribution: A New Model
MD Yacoub
IEEE Transactions on Vehicular Technology 59 (3), 1552-1557, 2010
942010
On the Product of Two Random Variables and its Application to Double and Composite Fading Channels
N Bhargav, CRN da Silva, YJ Chun, ÉJ Leonardo, SL Cotton, MD Yacoub
IEEE Transactions on Wireless Communications 17 (4), 2457-2470, 2018
802018
Highly Accurate Closed-Form Approximations to the Sum of α-μVariates and Applications
DB Da Costa, MD Yacoub
IEEE Transactions on Wireless Communications 7 (9), 3301-3306, 2008
792008
Outage performance of two hop AF relaying systems with co-channel interferers over Nakagami-m fading
DB Da Costa, MD Yacoub
IEEE Communications Letters 15 (9), 980-982, 2011
762011
The η-μ joint phase-envelope distribution
DB da Costa, MD Yacoub
2007 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1906-1908, 2007
742007
Moment generating functions of generalized fading distributions and applications
DB Da Costa, MD Yacoub
IEEE Communications Letters 12 (2), 112-114, 2008
662008
The 𝜅-𝜇 distribution and the 𝜂-𝜇 distribution
MD Yacoub
IEEE Antennas and Propagation Magazine 49 (1), 68-81, 2007
612007
Simple precise approximations to Weibull sums
MD Yacoub
IEEE communications letters 10 (8), 614-616, 2006
612006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20