Παρακολούθηση
Eufimia Tafa ( Ευφημία Τάφα )
Eufimia Tafa ( Ευφημία Τάφα )
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα edc.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attitudes of Greek parents of typically developing kindergarten children towards inclusive education
E Tafa, G Manolitsis
European journal of special needs education 18 (2), 155-171, 2003
1352003
Kindergarten reading and writing curricula in the European Union
E Tafa
Literacy 42 (3), 162-170, 2008
652008
Effective practices to enhance immigrant kindergarteners’ second language vocabulary learning through storybook reading
E Chlapana, E Tafa
Reading and writing 27, 1619-1640, 2014
612014
name letter-sound and phonological awareness: evidence from Greek-speaking kindergarten children
G Manolitsis, E Tafa
Reading and Writing 24, 27-53, 2011
572011
Digital literacy in the early years: Practices in formal settings, teacher education, and the role of informal learning spaces: A review of the literature
S Kontovourki, E Garoufallou, L Ivarsson, M Klein, RL Korkeamaki, ...
COST (European Cooperation in Science & Technology), 2017
462017
A longitudinal literacy profile of Greek precocious readers
E Tafa, G Manolitsis
Reading Research Quarterly 43 (2), 165-185, 2008
442008
Digital Literacy and young children: towards better understandings of the benefits and challenges of digital technologies in homes and early years settings
J Gillen, L Arnott, J Marsh, A Bus, T Castro, M Dardanou, P Duncan, ...
312018
Developing digital literacy in early years settings: professional development needs for practitioners
J Marsh, S Kontovourki, E Tafa, S Salomaa
A White Paper for COST Action IS1410, 2017
302017
The ‘stability’of identification of underachieving readers over different measures of intelligence and reading
DA Dobbins, E Tafa
British Journal of Educational Psychology 61 (2), 155-163, 1991
211991
Developing digital literacy in early years settings: Professional Development Needs for Practitioners. A White Paper for COST Action IS1410
J Marsh, S Kontovourki, E Tafa, S Salomaa
Retrieved on April 30, 2018, 2017
182017
Literacy in Czech Republic. Country Report-Children and Adolescents
C Garbe, A Lafontaine, V Laufkova, G Shiel, R Valtin, A Arqueiro, ...
ELINET, 2016
142016
The Standardization of the Concepts about Print into Greek.
E Tafa
Literacy Teaching and Learning 13, 1-24, 2009
122009
Motivation to read in grades K–2: a cross-cultural perspective
P Orellana, L Jacques, RL Korkeamäki, E Tafa, LB Gambrell
International Journal of Early Years Education 27 (4), 423-440, 2019
112019
The literacy profile of Greek precocious readers: a follow‐up study
E Tafa, G Manolitsis
Journal of Research in Reading 35 (4), 337-352, 2012
112012
Literacy activities in half-and whole-day Greek kindergarten classrooms
E Tafa
Journal of early childhood research 2 (1), 85-102, 2004
112004
Pedagogical approaches to digital literacy in early years education
S Kontovourki, E Tafa
The Routledge handbook of digital literacies in early childhood, 187-199, 2019
102019
Digital Literacy in the Early Years: Practices in Formal Settings
S Kontovourki, E Garoufallou, L Ivarsson, M Klein, RL Korkeamaki, ...
Teacher Education, and the Role of Informal Learning Spaces: A Review of the …, 2017
102017
Early years' and primary teachers' digital literacies in personal lives and professional practice: A cross country report
S Kontovourki, E Tafa
DigiLitEY: WG2 Digital Literacy in Early Years Settings, Schools, and …, 2019
82019
Literacy in Greece. Country report. Children and adolescents
C Garbe, D Koutsogiannis, D Lafontaine, G Manolitsis, E Tafa, R Valtin
Elinet, Köln, Germany, 2016
62016
Literacy in France. Country report. Children and adolescents
S Jonhson, R Jonhson, C Garbe, S Géron, D Lafontaine, D Mallows, ...
Elinet, Köln, Germany, 2016
62016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20