Παρακολούθηση
Dr Dimitra Soulioti
Dr Dimitra Soulioti
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα shu.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Acoustic emission behavior of steel fibre reinforced concrete under bending
D Soulioti, NM Barkoula, A Paipetis, TE Matikas, T Shiotani, DG Aggelis
Construction and Building Materials 23 (12), 3532-3536, 2009
3182009
Acoustic emission characterization of the fracture process in fibre reinforced concrete
DG Aggelis, DV Soulioti, N Sapouridis, NM Barkoula, AS Paipetis, ...
Construction and Building Materials 25 (11), 4126-4131, 2011
2832011
Effects of fibre geometry and volume fraction on the flexural behaviour of steel‐fibre reinforced concrete
DV Soulioti, NM Barkoula, A Paipetis, TE Matikas
Strain 47, e535-e541, 2011
2442011
Combined use of thermography and ultrasound for the characterization of subsurface cracks in concrete
DG Aggelis, EZ Kordatos, DV Soulioti, TE Matikas
Construction and Building Materials 24 (10), 1888-1897, 2010
1572010
NDT approach for characterization of subsurface cracks in concrete
DG Aggelis, EZ Kordatos, M Strantza, DV Soulioti, TE Matikas
Construction and Building Materials 25 (7), 3089-3097, 2011
972011
Monitoring of the mechanical behavior of concrete with chemically treated steel fibers by acoustic emission
DG Aggelis, DV Soulioti, EA Gatselou, NM Barkoula, TE Matikas
Construction and Building Materials 48, 1255-1260, 2013
882013
Influence of fiber chemical coating on the acoustic emission behavior of steel fiber reinforced concrete
DG Aggelis, DV Soulioti, NM Barkoula, AS Paipetis, TE Matikas
Cement and Concrete Composites 34 (1), 62-67, 2012
842012
The effect of fibre chemical treatment on the steel fibre/cementitious matrix interface
DV Soulioti, NM Barkoula, F Koutsianopoulos, N Charalambakis, ...
Construction and Building Materials 40, 77-83, 2013
492013
Acoustic emission monitoring of steel-fiber reinforced concrete beams under bending
DG Aggelis, D Soulioti, NM Barkoula, AS Paipetis, TE Matikas, T Shiotani
Prog AE 14, 287-294, 2008
132008
Acoustic emission characterization of steel fibre reinforced concrete during bending
DG Aggelis, DV Soulioti, N Sapouridis, NM Barkoula, AS Paipetis, ...
Nondestructive Characterization for Composite Materials, Aerospace …, 2010
102010
Combined NDT methods for characterization of subsurface cracks in concrete
EZ Kordatos, M Strantza, DV Soulioti, TE Matikas, DG Aggelis
Smart Sensor Phenomena, Technology, Networks, and Systems 2011 7982, 276-281, 2011
72011
Thermography and ultrasound for characterizing subsurface defects in concrete
O Büyüköztürk, MA Taşdemir, EZ Kordatos, DV Soulioti, M Strantza, ...
Nondestructive testing of materials and structures, 193-198, 2013
42013
Influence of the fiber chemical coating on the fracture behavior of steel fiber concrete measured by acoustic emission
DG Aggelis, DV Soulioti, NM Barkoula, AS Paipetis, TE Matikas
Emerg Technol Non-Destr Test V 34, 111-115, 2012
32012
In-line monitoring of the fused filament fabrication additive manufacturing process
R Forster, A Feteira, D Soulioti, S Grammatikos, E Kordatos
Nondestructive Characterization and Monitoring of Advanced Materials …, 2023
12023
Acoustic emission of steel-fiber concrete under four-point bending
DG Aggelis, D Soulioti, NM Barkoula, AS Paipetis, TE Matikas, T Shiotani
Nondestructive Characterization for Composite Materials, Aerospace …, 2009
12009
Non-destructive evaluation of 3D-printed fibre-reinforced composite materials mechanical behaviour
R Forster, A Feteira, D Soulioti, S Grammatikos, Y Walsh, E Kordatos
Thermosense: Thermal Infrared Applications XLVI 13047, 188-199, 2024
2024
In-line monitoring of the fused filament fabrication additive manufacturing process for fibre-reinforced composites
R Forster, A Feteira, D Soulioti, S Grammatikos, E Kordatos
Thermosense: Thermal Infrared Applications XLVI 13047, 102-114, 2024
2024
Development of self-sensing cementitious materials
TSV Coulbeck, IPG Hammond, CJ Gooding, JK Wither, I Sterianou, ...
Smart Structures and NDE for Industry 4.0, Smart Cities, and Energy Systems …, 2020
2020
Effect of fiber surface conditioning on the acoustic emission behavior of steel fiber reinforced concrete
DG Aggelis, DV Soulioti, E Gatselou, NM Barkoula, A Paipetis, TE Matikas
Nondestructive Characterization for Composite Materials, Aerospace …, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19