Παρακολούθηση
Kai-Wei Chang
Kai-Wei Chang
Associate Professor, UCLA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kwchang.net - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
LIBLINEAR: A library for large linear classification
RE Fan, KW Chang, CJ Hsieh, XR Wang, CJ Lin
the Journal of machine Learning research 9, 1871-1874, 2008
96892008
Man is to computer programmer as woman is to homemaker? debiasing word embeddings
T Bolukbasi, KW Chang, JY Zou, V Saligrama, AT Kalai
Advances in neural information processing systems, 4349-4357, 2016
31242016
Visualbert: A simple and performant baseline for vision and language
LH Li, M Yatskar, D Yin, CJ Hsieh, KW Chang
arXiv preprint arXiv:1908.03557, 2019
14172019
A dual coordinate descent method for large-scale linear SVM
CJ Hsieh, KW Chang, CJ Lin, SS Keerthi, S Sundararajan
Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 408-415, 2008
11822008
Men also like shopping: Reducing gender bias amplification using corpus-level constraints
J Zhao, T Wang, M Yatskar, V Ordonez, KW Chang
EMNLP, 2017
9532017
Generating natural language adversarial examples
M Alzantot, Y Sharma, A Elgohary, BJ Ho, M Srivastava, KW Chang
EMNLP, 2018
8702018
Gender bias in coreference resolution: Evaluation and debiasing methods
J Zhao, T Wang, M Yatskar, V Ordonez, KW Chang
NAACL, 2018
7012018
Training and testing low-degree polynomial data mappings via linear SVM
YW Chang, CJ Hsieh, KW Chang, M Ringgaard, CJ Lin
The Journal of Machine Learning Research 99, 1471-1490, 2010
6932010
Mitigating gender bias in natural language processing: Literature review
T Sun, A Gaut, S Tang, Y Huang, M ElSherief, J Zhao, D Mirza, E Belding, ...
ACL, 2019
4932019
Unified pre-training for program understanding and generation
WU Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
arXiv preprint arXiv:2103.06333, 2021
4302021
Grounded language-image pre-training
LH Li, P Zhang, H Zhang, J Yang, C Li, Y Zhong, L Wang, L Yuan, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
4262022
The Woman Worked as a Babysitter: On Biases in Language Generation
E Sheng, KW Chang, P Natarajan, N Peng
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language, 2019
3912019
Learning gender-neutral word embeddings
J Zhao, Y Zhou, Z Li, W Wang, KW Chang
EMNLP, 2018
3912018
Gpt-gnn: Generative pre-training of graph neural networks
Z Hu, Y Dong, K Wang, KW Chang, Y Sun
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
3702020
Balanced datasets are not enough: Estimating and mitigating gender bias in deep image representations
T Wang, J Zhao, M Yatskar, KW Chang, V Ordonez
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 5310-5319, 2019
3662019
Coordinate descent method for large-scale l2-loss linear support vector machines
KW Chang, CJ Hsieh, CJ Lin
The Journal of Machine Learning Research 9, 1369-1398, 2008
3502008
Gender bias in contextualized word embeddings
J Zhao, T Wang, M Yatskar, R Cotterell, V Ordonez, KW Chang
Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the …, 2019
3382019
A Transformer-based Approach for Source Code Summarization
W Uddin Ahmad, S Chakraborty, B Ray, KW Chang
ACL, 2020
311*2020
A comparison of optimization methods and software for large-scale l1-regularized linear classification
GX Yuan, KW Chang, CJ Hsieh, CJ Lin
The Journal of Machine Learning Research 9999, 3183-3234, 2010
3072010
How much can clip benefit vision-and-language tasks?
S Shen, LH Li, H Tan, M Bansal, A Rohrbach, KW Chang, Z Yao, ...
arXiv preprint arXiv:2107.06383, 2021
2712021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20